درمان سرفه با طب سنتی دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ 9:3
درمان سرفه درطب سنتي

سرفه به دو نوع تر و خشک تقسيم مي شود. در سرفه تر در آب دهان خلط چرکي ديده مي شود ولي در سرفه خشک اين طور نيست. بسياري از پزشکان سرفه را نگهبان ريه مي دانند. سرفه يک بازدم انفجاري است و مکانيزمي براي پاک کردن ريه ها از ترشحات و اجسام خارجي است.در طب سنتي براي درمان سرفه بايد هم سرفه خشک و هم سرفه تر را در نظر گرفته و داروي عمومي براي فرد تجويز شود. دارو بايد سردي و گرمي را بپوشاند که براي اين کار از چهار گل (گل پنيرک، گل بنفشه، گل ختمي، گل نيلوفر يا گل نسترن) و چهارتخمه (قدومه، اسفرزه، بارهنگ، سه پستان و تخم مرو) استفاده مي شود که به بيمار هر دو ساعت يک بار داده مي شود.سيدعلي ابوالحبيب محقق طب اسلامي با بيان اين مطلب به فارس افزود: براي سرفه درمان هاي ديگري نيز به کار مي رود مانند بخور چهارتخمه که شبي ۵ دقيقه بايد انجام شود تا ريه ها کاملا گرم و مرطوب شود البته بيشتر سرفه ها منشاء خشکي و سردي دارد به همين ترتيب داروها بايد خشکي و سردي را بپوشاند.

روغن زدن به سينه سرفه را کاهش مي دهد

اين محقق طب اسلامي بيان کرد: راه ديگر درمان سرفه استفاده از لوسيون هاست و در بيش از ۷۰ يا ۸۰ درصد موارد قفسه سينه بيمار دچار سردي شده است يا هوايي که فرد استنشاق مي کند، سردي دارد؛ در چنين مواقعي استفاده از لوسيون گرم توصيه مي شود؛ اين لوسيون مرکب از عرق کيالک، عرق زنجبيل و دارچين به نسبت يک به ده روغن گرم مثل سقز يا کنجد است که هر شب بايد به ناحيه قفسه سينه ماليده شود.ابوالحبيب ادامه داد: بايد از گلو تا پايين قفسه سينه و از پشت تا ناحيه گردن تا پايين دنده ها را روغن زد که با اين کار بدن بيمار گرم مي شود و فرد سرفه را به راحتي کنترل مي کند. همچنين افراد بايد پرهيز غذايي لازم را داشته باشند.وي بيان کرد: افراد براي بهبود سرفه بايد تا مدتي از غذاهاي سرخ کردني استفاده نکنند همچنين مصرف مواد غذايي که داراي طبع سرد است، موجب افزايش سرفه مي شود و مواد قابضي مانند تمرهندي، قره قروت و رب انار سرفه را تشديد مي کند.

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

@@موزیکپیچک