مناطق لذتبخش مشترک در بدن زنان و مردان

mihansalamat.com
 مناطق لذتبخش قسمتهایی از بدن است که لمس آنها نقش مهمی در تحریک جنسی همسر شما و لذت بیشتر دارد. در بیشتر مردها و زنها توجه همسر به قسمتهای دیگری از بدن غیر از اندام های جنسی موجب بوجود آمدن لذت و میل جنسی میشود.
تحریک خوب و مناسب این نقاط میتواند لذت رابطه جنسی را چند برابر کند. باید توجه داشت که مناطق لذت بخش بدن در افراد متفاوت است و شما باید بتدریج مناطق حساس بدن خود و همسرتان را کشف کنید.
صحبت کردن راجع به تمایلات جنسی در دوران عقد میتواند به این شناخت زوجین از یکدیگر کمک کند.
خانم هایی که بر این باورند که تنها نقطه تحریک آمیز بدن مرد اندام جنسی اوست هرگز زحمت جستجو برای یافتن مناطق حساس دیگر را به خود نداده اند. اگر شما به بدن همسرتان بیشتر توجه کنید قسمتهایی را کشف خواهید نمود که به کمک آنها خیلی سریع و راحت میتوانید همسرتان را تحریک کنید.
توجه داشته باشید در فرآیند رابطه جنسی دو کنترل کننده روان و جسم دخیل هستند و مرتبط به هم و قبل از آغاز هر سطحی از ارتباط از معاشقه تا نزدیکی لازم و شایسته است زوجین در شرایط روحی و روانی مناسبی قرار داشته باشند عواملی نظیر استرس ، اضطراب ، خستگی خواب آلودگی ، بی حوصلگی ، سر و صدای پراکنده محیط ، نور زیاد ، مشغله فکری و ذهنی ( عدم تمرکز ) میتواند در کیفیت و کمیت رابطه بین زوجها تاثیر گذار باشد لذا نسبت به محیا ساختن شرایط فوق قبل از ارتباط توصیه می شود .
1 . سر: بیشتر مردها و زنها از نوازش سر و موهایشان بخصوص عبور انگشت از بین موها لذت میبرند همچنین بوسیله انگشتان دست به آرامی پیشانی و دو طرف سر را ماساژ دهید در هنگام انجام آن چشمان همسر شما باید بسته باشد این ماساژ علاوه بر حس آرامش میتواند جهت تسکین اعصاب و تحریک موثر باشد.
2. لاله گوش: بوسیدن، زبان زدن لاله گوش برای مردان همچون زن لذت بخش است مشروط بر آنکه نظافت قبل از رابطه رعایت شده باشد .
3. لبها: فقط به بوسیدن لبها اکتفا نکنید، بلکه آنها را مکیده و بخورید! خیس کنین و اجازه بدین که گرمی لبتان توسط لبای همسرتان حس شود.
4. گردن: ناحیه زیر فک تا پایین گردن را در دو طرف با دست نوازش دهید، و از لب و زبان خود برای بوسیدن و تحریک بوسیله زبان استفاده کنید.
5. پشت: شانه پشت و کمر او را ماساژ دهید.
6. سینه ها: حرکت آرام دست ولمس سینه و همچنین نوازش پهلو ها و پشت کمر با انگشتان دست میتواند در تحریک همسر شما موثر باشد.
7. اندام جنسی: هر زمان که تصمیم به دخول داشتید میتوانید قبل از آن نسبت به تحریک اندام جنسی همسرتان اقدام کنید به عبارتی آخرین مرحله معاشقه این عمل میباشد در صورتی که خیلی از زوجین هستند که بر عکس جهت تحریک همسر خود از همان ابتدا سراغ لمس و تحریک اندام جنسی همسر خود میروند.
بطور کلی به دنبال آغاز و پایان سریع نباشید ، توجه به سایر نقاط بدن همسرتان میتواند در لذت و تحریک بیشتر تاثیر بسزایی داشته باشد همانطور که در احادیث و روایات به این نوع رفتارها توصیه شده است.
در انتها یاداوری این نکته که تامین نیاز جنسی همسر لطف به او نیست بلکه وظیفه ایست متقابل برای زوجین باید قابل اهمیت باشد .
نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

مناطق لذتبخش مشترک در بدن زنان و مردان

mihansalamat.com
 مناطق لذتبخش قسمتهایی از بدن است که لمس آنها نقش مهمی در تحریک جنسی همسر شما و لذت بیشتر دارد. در بیشتر مردها و زنها توجه همسر به قسمتهای دیگری از بدن غیر از اندام های جنسی موجب بوجود آمدن لذت و میل جنسی میشود.
تحریک خوب و مناسب این نقاط میتواند لذت رابطه جنسی را چند برابر کند. باید توجه داشت که مناطق لذت بخش بدن در افراد متفاوت است و شما باید بتدریج مناطق حساس بدن خود و همسرتان را کشف کنید.
صحبت کردن راجع به تمایلات جنسی در دوران عقد میتواند به این شناخت زوجین از یکدیگر کمک کند.
خانم هایی که بر این باورند که تنها نقطه تحریک آمیز بدن مرد اندام جنسی اوست هرگز زحمت جستجو برای یافتن مناطق حساس دیگر را به خود نداده اند. اگر شما به بدن همسرتان بیشتر توجه کنید قسمتهایی را کشف خواهید نمود که به کمک آنها خیلی سریع و راحت میتوانید همسرتان را تحریک کنید.
توجه داشته باشید در فرآیند رابطه جنسی دو کنترل کننده روان و جسم دخیل هستند و مرتبط به هم و قبل از آغاز هر سطحی از ارتباط از معاشقه تا نزدیکی لازم و شایسته است زوجین در شرایط روحی و روانی مناسبی قرار داشته باشند عواملی نظیر استرس ، اضطراب ، خستگی خواب آلودگی ، بی حوصلگی ، سر و صدای پراکنده محیط ، نور زیاد ، مشغله فکری و ذهنی ( عدم تمرکز ) میتواند در کیفیت و کمیت رابطه بین زوجها تاثیر گذار باشد لذا نسبت به محیا ساختن شرایط فوق قبل از ارتباط توصیه می شود .
1 . سر: بیشتر مردها و زنها از نوازش سر و موهایشان بخصوص عبور انگشت از بین موها لذت میبرند همچنین بوسیله انگشتان دست به آرامی پیشانی و دو طرف سر را ماساژ دهید در هنگام انجام آن چشمان همسر شما باید بسته باشد این ماساژ علاوه بر حس آرامش میتواند جهت تسکین اعصاب و تحریک موثر باشد.
2. لاله گوش: بوسیدن، زبان زدن لاله گوش برای مردان همچون زن لذت بخش است مشروط بر آنکه نظافت قبل از رابطه رعایت شده باشد .
3. لبها: فقط به بوسیدن لبها اکتفا نکنید، بلکه آنها را مکیده و بخورید! خیس کنین و اجازه بدین که گرمی لبتان توسط لبای همسرتان حس شود.
4. گردن: ناحیه زیر فک تا پایین گردن را در دو طرف با دست نوازش دهید، و از لب و زبان خود برای بوسیدن و تحریک بوسیله زبان استفاده کنید.
5. پشت: شانه پشت و کمر او را ماساژ دهید.
6. سینه ها: حرکت آرام دست ولمس سینه و همچنین نوازش پهلو ها و پشت کمر با انگشتان دست میتواند در تحریک همسر شما موثر باشد.
7. اندام جنسی: هر زمان که تصمیم به دخول داشتید میتوانید قبل از آن نسبت به تحریک اندام جنسی همسرتان اقدام کنید به عبارتی آخرین مرحله معاشقه این عمل میباشد در صورتی که خیلی از زوجین هستند که بر عکس جهت تحریک همسر خود از همان ابتدا سراغ لمس و تحریک اندام جنسی همسر خود میروند.
بطور کلی به دنبال آغاز و پایان سریع نباشید ، توجه به سایر نقاط بدن همسرتان میتواند در لذت و تحریک بیشتر تاثیر بسزایی داشته باشد همانطور که در احادیث و روایات به این نوع رفتارها توصیه شده است.
در انتها یاداوری این نکته که تامین نیاز جنسی همسر لطف به او نیست بلکه وظیفه ایست متقابل برای زوجین باید قابل اهمیت باشد .
نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

 قبل از ازدواج چگونه بفهمیم ناباروریم؟
mihansalamat.com
پاسخ به این پرسش آنقدرها هم ساده نیست زیرا بچه‌دار شدن پدیده‌ای چندعلتی است و مثلا نمی‌توان ناتوانی جنسی یک مرد را قبل از ازدواج او سنجید یا متوجه بسته بودن لوله‌های رحم یک خانم قبل از ازدواج شد.
شاید یکی از دغدغه‌های ذهنی زوج‌های ناباروری که وقت و هزینه زیادی را صرف بچه‌دار شدن کرده‌اند این باشد که نمی‌شود قبل از ازدواج از قدرت باروری‌ مطلع شد؟ پاسخ به این پرسش آنقدرها هم ساده نیست زیرا بچه‌دار شدن پدیده‌ای چندعلتی است و مثلا نمی‌توان ناتوانی جنسی یک مرد را قبل از ازدواج او سنجید یا متوجه بسته بودن لوله‌های رحم یک خانم قبل از ازدواج شد. می‌پرسید چرا؟ چون نمی‌شود از رحم یک دخترخانم عکس گرفت و با سونوگرافی هم باز یا بسته بودن لوله‌ها معلوم نمی‌شود. باید منتظر بمانیم تا او ازدواج کند و بعد از رحم او عکسبرداری کنیم. اما تا حدودی می‌توان گفت خانم یا آقا قدرت باروری دارد یا نه.
از آنجا که نیمی از مشکلات ناباروری به مردان و نیمی به خانم‌ها مربوط است، یک آقا می‌تواند قبل از ازدواج آزمایش اسپرموگرام بدهد تا معلوم شود در مایع منی او اسپرم (سلول جنسی نر) وجود دارد یا نه و آیا اسپرم‌ها قدرت حرکتی مناسب برای بارور کردن تخمک دارند یا ندارند؟ اما بسیاری از آقایان تمایلی ندارند این بررسی را انجام دهند. این آقایان باید بدانند همان اندازه که قدرت باروری خانم مهم است، سلامت سلول‌های جنسی آنها هم اهمیت دارد. معمولا آقایان سلامت عمومی و قدرت مردانه و ظاهری خود را ملاک قرار می‌دهند، به همین دلیل از این نکته غفلت می‌کنند و به انجام بررسی مردانه تن نمی‌دهند. یک خانم هم با سونوگرافی از تخمدان و رحم می‌تواند سلامت قدرت باروری خود را بسنجد و متوجه شود تخمدان‌های او سالم‌اند یا نه. البته قاعدگی مرتب یک خانم هم تا حدی می‌تواند تاییدی بر سلامت دستگاه تناسلی او باشد.
 البته مبتلایان به تخمدان پلی‌کیستیک هم می‌توانند با دارو تحت?کنترل قرار گیرند و بچه‌دار شوند. پس 80 درصد ماجرا را قبل از ازدواج می‌توانیم بفهمیم ولی از 20 درصد باقی نه شما اطلاع دارید، نه پزشکتان. توصیه من به زوج‌های ناباروری که استفاده از روش‌های کمک باروری هم برایشان بی‌نتیجه بوده این است که به جای تلف کردن وقت با قوانین سخت و گاهی آزاردهنده پذیرش فرزندخوانده در ایران و طی مراحل اداری آن، از جنین اهدایی استفاده کنند و سریع‌تر، ارزان‌تر و آسان‌تر صاحب فرزند شوند. حتی اگر رحمشان مشکل دارد، از رحم اجاره‌ای کمک بگیرند.

دلم می‌خواست به جای چنین توصیه‌ای می‌توانستم بگویم مانند بسیاری از کسانی که قدرت باروری و خودشان هم یک یا دو بچه دارند و کودکی را هم به فرزندی می‌پذیرند، عمل کنید؛ اما چه کنم که می‌دانم قوانین سخت و کاغذبازی‌های پذیرش فرزندخوانده در ایران ممکن است خیلی‌ها را پشیمان کند و باعث شود عطای این کار را به لقایش ببخشند. کاش ماجرا ساده‌تر از این بود تا نه تنها زوج‌های نابارور، بلکه افراد مسن‌تر که بچه‌هایشان را سروسامان داده‌اند و حالا تنها هستند هم بتوانند این بچه‌های بی‌سرپرست یا بدسرپرست را تحت تکفل بگیرند.
  در کشورهای دیگر به جنبه‌های انسانی و اخلاقی فرزندخواندگی آنچنان توجه دارند و مثلا افراد مشهور و متمولی مانند تام‌کروز و وودی‌آلن در لیست انتظار می‌مانند تا نوبتشان شود و بتوانند سرپرستی کودکی را بگیرند اما در ایران متأسفانه اینگونه نیست. کاش به جای این همه سختگیری، دولت این بچه‌های بی‌سرپرست و حتی بدسرپرست را که تحت آزار جسمی و روانی والدین خود هستند، ساماندهی می‌کرد و به افراد اصلح می‌داد تا از حق در سلامت بزرگ شدن، لذت ببرند.  یادم است قدیم‌ترها در همین ایران خودمان صاحبخانه ثروتمند، سرپرستی یکی از بچه‌های کارگر، آشپز یا کلفت‌ خانه را به عهده می‌گرفت و بین او و بچه‌های خودش فرق نمی‌گذاشت، به او می‌رسید، غذا و لباسش را تامین می‌کرد و حتی او را به دانشگاه می‌فرستاد. شاید حرف‌های من در این یادداشت کوتاه و بحث فشرده نگنجد اما واقعا باید رابطه مستقیم بین حقوق کودکان و فرزندخواندگی را شناخت و کاری کرد که از ظرفیت موجود، به بهترین نحو استفاده شود و کیفیت زندگی انسان‌هایی که به دنیا آمده‌اند اما کسی آنها را نمی‌خواهد یا کسی برای رشد و پرورش آنها هدف و برنامه‌ای ندارد، بالا رود.  چه بسیارند خانواده‌های ایرانی که یک یا دو بچه دارند اما قادرند تا 6 بچه را به درستی، با بهترین شرایط زندگی و تربیتی بزرگ کنند تا این بچه‌ها مجبور نباشند هر روز از پدر و مادر معتاد خود کتک بخورند، در خیابان مورد آزار قرار بگیرند و زندگی‌شان نابود شود.

 

 

iconبرچسب‌ها : قبل از ازدواج چگونه بفهمیم ناباروریم؟, چگونه بفهمیم ناباروریم؟, ناباروری, قدرت باروری‌, مشکلات ناباروری, آزمایش اسپرموگرام, زوج‌های نابارور,

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

رشحات زنانه طبیعی است یا نه؟ یکشنبه سوم اسفند 1393 12:43
رشحات زنانه طبیعی است یا نه؟

mihansalamat.com
 ترشحات واژن در خانم ها شامل یک سری باکتری های مفید است که برای حفظ سلامت واژن ضروری و لازم هستند. البته مواردی وجود دارد که ترشحات، بوی نامطبوع داشته و سبب ناراحتی فرد می شود.
آیا هر نوع ترشح واژن نشانه بیماری است؟ چه موقع باید نگران بود؟ این ترشحات با چه مکانیسمی ایجاد می‌شوند؟ مقاله زیر به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
اول از همه باید دانست که ترشحات واژن دو نوع هستند:
1- ترشحات طبیعی (فیزیولوژیک)
2- ترشحات غیر طبیعی که نیاز به درمان دارند.  
هر خانمی کیفیت طبیعی ترشحات خود را می‌داند و در واقع می‌داند که چه ترشحاتی در وی قابل قبول است و کدام ترشحات غیر طبیعی است.  
دستگاه تناسلی در زن و مرد از قسمت هایی است که اگر به نظافت آن توجه نشود، باعث بروز آلودگی شدید و حتی بیماری های گسترده می شود.
  ترشحات واژن خود یک بیماری نیست، بلکه نشانه ای از تخمک گذاری یا یک بیماری موضعی یا داخلی است.
  ترشحات واژن معمولا به علت وجود سلول های کنده شده از مخاط یا سلول های شرکت کننده در التهاب سفیدرنگ است.  
ترشحات کم واژن، امری کاملا طبیعی است، اما در صورتی که مقدار ترشحات زیاد باشد و موجب آلوده کردن لباس گردد، یا همراه با درد و ناراحتی باشد، غیر طبیعی است. در خانم ها، غدد داخل واژن و دهانه رحم به طور مداوم مقدار کمی مایع ترشح می کنند. این مکانیسم به حفظ سلامت و پاک شدن مجرای تناسلی کمک می کند
این ترشحات اکثرا بیرنگ و یا حداکثر شیری کم رنگ و بدون بو هستند، ولیکن بسته به عادت ماهانه در خانم ها، رنگ و غلظت آن تغییر می کند. به طوری که در زمان تخمک گذاری، حاملگی، شیر دادن و نزدیکی جنسی مقدار این ترشحات بیشتر می شود.
  بنابراین با توجه به نکات ذکر شده باید توجه داشت که افزایش ترشحات واژن در زنان در بسیاری موارد طبیعی است، به ویژه اینکه ترشحات باعث مرطوب شدن مجرای تناسلی زنان می شود که این خود کمک بسیاری در پیشگیری از بیماری گوناگون در این ناحیه می کند.  
کیفیت و کمیت ترشحات واژن در هر زن، در طول زمان و حتی در طول یک دوره ماهانه می‌تواند تغییر کند؛ مثلاً ترشحات قبل از بلوغ با ترشحات دوران بارداری و ترشحات پس از یائسگی متفاوت است.
  هورمون‌ها تاثیر مهمی روی ترشحات واژن دارند و در نتیجه بارداری یا مصرف قرص‌های ضدبارداری ترشحات واژن را تغییر می‌دهد.
در طول قاعدگی و دوره پس از زایمان هم کیفیت یا میزان ترشحات ممکن است تغییر کند.
حتی عواملی مثل ورود منی همسر به داخل واژن یا عادات مربوط به بهداشت فردی هم روی این ترشحات موثرند.
  ترشح زیادتر از حد معمول (بدون بو) را می توان با شستن و خشک کردن اعضای تناسلی برطرف کرد، اما در صورتی که بوی بدی داشته باشد، حاکی از عفونت واژن است.
  البته به یاد داشته باشید که هرگز از صابون برای شستن داخل وازن استفاده نکنید، ولی قسمت بیرون دستگاه تناسلی را می توان با آب و صابون شست.
  ترشحات عفونی با درد یا بدون درد ممکن است با خارش همراه باشد که معمولا هنگام آلوده شدن مدخل واژن به ادرار عارض می شود. نواحی تناسلی بیمار ممکن است دچار تحریک و سوزش شود. به علاوه گاهی درد به هنگام نزدیکی با همسر وجود دارد.
در بعضی موارد هم علامت خاصی به جز ترشح وجود ندارد.
 در افرادی که این مشکل را دارند، آزمایش خون ممکن است شواهدی از وجود عفونت خفیف بدن را نشان دهد.
تهیه کشت میکروسکوپی از ترشحات واژن و آزمایش سلول شناسی آن برای کلیه زنان بالاتر از 25 سال و در مواردی که احتمال سرطان در کار باشد، ضروری است.
ترشحات واژن در صورتی که با تست سرولوژیک مثبت همراه باشد ممکن است مربوط به بیماری سیفلیس باشد.
نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

یکشنبه سوم اسفند 1393 12:41

کاسنی، شاتره، زردچوبه و خارمریم ضد سموم کبدی هستند

 

 
http://mihansalamat.ir/up/images/k4hohlugg3lz8djtkb8k.jpg

برخی از گیاهان دارویی مقوی کبد شناخته شده‌اند که از آن جمله می‌توان به زردچوبه، کاسنی، خارمریم و شاتره اشاره کرد.
زردچوبه یکی از داروهای مهمی به شمار می‌رود که از سلول‌های کبدی محافظت می‌کند و به عنوان صفرابر شناخته می‌شود.
معمولاً از زردچوبه در غذاهای روزانه به کار برده می‌شود ولی میزان‌ آن کم است، به همین دلیل می‌توان زردچوبه را به میزان یک گرم در کپسول‌های خالی قرار داد و روزانه 2 تا 3 عدد از این کپسول‌ها را استفاده کرد همچنین زردچوبه ضد سموم کبدی است.
 از مواد دیگری که برای سلول‌های کبدی مهم است، می‌توان به کاسنی اشاره کرد. کاسنی یکی از بهترین داروهای گیاهی برای حفاظت از کبد است و از آن داروی صنعتی  شیکوریدین ساخته می‌شود که آنتی‌اکسیدان و ضدسموم کبدی است.  شاتره نیز خواص بسیار زیادی دارد؛ برای کبد بسیار مفید است و برای درمان بیماری‌های پوستی نیز می‌تواند مفید باشد.
گیاه خارمریم نیز برای بهبود سلول‌های کبدی و حفظ آن از اهمیت زیادی برخوردار است و از آن در کارخانجات صنعتی داروهای زیادی ساخته شده است که در ایران وجود ندارد.
  

 

iconبرچسب‌ها : کاسنی, شاتره, زردچوبه و خارمریم ضد سموم کبدی هستند,
نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

 
 
http://mihansalamat.ir/up/images/fvcq8q6zvam4dqc6j3.jpg
 
   بیماری‌ پارکینسون‌ یک‌ بیماری‌ دستگاه‌ عصبی‌ مرکزی‌ در بزرگسالان‌ مسن‌تر که‌ مشخصه‌ آن‌ سفتی‌ عضلانی‌ پیشرونده‌ تدریجی‌، لرزش‌ و از دست‌ رفتن‌ مهارت‌های‌ حرکتی‌ است‌. ....
 
این‌ اختلال‌ هنگام‌ رخ‌ می‌دهد که‌ نواحی‌ خاصی‌ از مغز توانایی‌ خود در تولید دوپامین‌ (یکی‌ از ناقلین‌ عصبی‌ در مغز) را از دست‌ می‌دهند. 
 
 
 این بیماری، بیماری حرکتی است که 1 تا 2 درصد افراد بالای 65 سال را درگیر می کند ودر خانم ها و آقایان به یک میزان دیده شده است.همچنین اگرچه این بیماری در بزرگسالان دیده می شود ولی 5 درصد این بیماری در جوانان نیز مشاهده می شود.بیماری پارکینسون، بیماری حرکتی است که با لرزش اندام ها، کندی حرکات، اختلال راه رفتن، نا توانی در حفظ وضعیت بدن و در مراحل بعدی اختلال شناختی نیزمشاهده می شود.  علامت مشخص در این بیماری لرزش دست ها است که اصطلاحا لرزش در هنگام استراحت به وجود میآید و در حین انجام کار بر طرف می شود. این لرزش که معمولا به صورت حرکات متناوب انگشت ها ،نمایی شبیه شمردن پول است. معمولا علاوه بر لرزش دست ها، در پاها نیز گاهی لرزش مشاهده می شود ولی بر عکس بیماری های دیگر سر وگردن را دچار مشکل نمی کند.
 
http://mihansalamat.ir/up/images/0op4215v6bp8oz7e9mv.jpg
 
 
علایم‌ شایع‌
 
    لرزش‌، به‌ خصوص‌ در حالت‌ عدم‌ حرکت‌ اندام‌
    سفتی‌ عضلانی‌ و کندی‌ حرکت‌ در کل‌ بدن‌
    راه‌ رفتن‌ نامتناسب‌ به‌ حالتی‌ که‌ پاها به‌ زمین‌ کشیده‌ می‌شوند و فاصله‌ پاها از هم‌ بیشتر از حالت‌ طبیعی‌ است‌.
    قامت‌ خمیده‌
    از بین‌ رفتن‌ حالت‌ چهره‌
    تغییرات‌ صدا؛ صدا ضعیف‌ و بم‌ می‌شود.
    اختلال‌ بلع‌، آبریزش‌ دهان‌
    توانایی‌ ذهنی‌ تا مراحل‌ پیشرفته‌ بدون‌ تغییر می‌ماند و در مراحل‌ پیشرفته‌ به‌ آهستگی‌ کاهش‌ می‌یابد.
    افسردگی‌، عصبی‌ بودن‌ 
 
http://mihansalamat.ir/up/images/yb7yb1gd31yqkk8qry.jpg
 
علل‌
 
    علت‌ این‌ اختلال‌ در اغلب‌ موارد ناشناخته‌ است‌. بعضی‌ موارد آن‌ ناشی‌ از داروهایی‌ نظیر فنوتیازین‌ها؛ آسیب‌ مغزی‌؛ تومورها؛ آنسفالیت‌ پس‌ از آنفلوانزا؛ عفونت‌ با ویروس‌های‌ دارای‌ رشد آهسته‌؛ یا مسمومیت‌ با مونواکسیدکربن‌ (احتمالاً) می‌باشد. 
 
تحقیقات زیادی که در مورد علت ویروسی یا باکتریایی این بیماری انجام شده عدم ارتباط این نوع میکروبها را با بیماری پارکینسون ثابت نمود و بنابراین می توان گفت که پارکینسون یک بیماری عفونی نمی باشد.
 
در بعضی از شرایط  افرادی که ضربه مغزی می شوند مثل بوکسورها، مسمومیت با فلزات به ویژه در معادن منگنز، یا سکته های مغزی در ایجاد این بیماری بسیار موثر است.
 
در افراد جوان کمتر از 50 سال معمولا زمینه ژنتیکی وجود دارد که از طریق وراثتی به پارکینسون مبتلا می شوند. 
اگر فرد جوان باشد با تست های ژنتیکی می توان تشخیص داد که  به این بیماری مبتلا است  یا خیر.
مراقبت‌های تغذیه‌ای در بیماری پارکینسون (Parkinson
پارکینسون نوعی اختلال عصبی- عضلانی است که به سبب تحلیل سلول‌های مغزی تولید کننده دوپامین (یک نوع انتقال دهنده پیام عصبی) بروز می‌یابد. این بیماری اغلب در دوره سالمندی و در سنین بالای 60 سال رخ می‌دهد. بعضی علایم پارکینسون عبارتند از لرزش دست و انگشتان، سفتی و انعطاف‌ناپذیری عضلات، اختلال در جویدن، بلع غذا و صحبت کردن، و اختلال در حرکت.
 
 توصیه‌های تغذیه‌ای در بیماری پارکینسون
 
- به منظور جلوگیری از بروز چاقی یا لاغری در این بیماران، باید میزان انرژی تدارک دیده شده برای ایشان، متعادل و متناسب باشد.
 
- برای جلوگیری از کم‌آبی و یبوست، این بیماران باید به میزان کافی آب و مایعات بنوشند.
 
- در صورت وجود مشکلات بلع، غذای این بیماران باید نرم و به شکل مایعات غلیظ یا پوره باشد.
 
- از آنجایی که بیشتر این بیماران از داروی «لوودوپا» (Levodop) استفاده می‌کنند و موادغذایی پروتئینی سبب کاهش تاثیر این دارو می‌شوند، ضروری است که مصرف غذاهای پروتئینی در طول روز محدود شود. در این ارتباط بهتر است مصرف غذاهای پروتئینی به‌طور عمده در وعده‌های شام و پیش از خواب صورت گیرد. همچنین به سبب محدودیت مصرف غذاهای پروتئینی در برنامه غذایی این بیماران، باید از منابع پروتئینی با ارزش بیولوژیک بالا همچون لبنیات، تخم مرغ و گوشت‌ها برای ایشان استفاده کرد.
 
- در صورت محدودیت مصرف شیر و جایگزین‌های آن به کمتر از دو واحد در روز، مصرف مکمل کلسیم برای این بیماران ضروری خواهد بود.
 
- ویتامین B6 باید حتما به میزان توصیه شده مصرف شود، زیرا مصرف زیاد این ویتامین می‌تواند بر متابولیسم داروی «لوودوپا» تاثر بگذارد. بعضی منابع غنی ویتامین B6  عبارتند از حبوباتی همچون نخود و لوبیا، بعضی انواع ماهی مانند ماهی آزاد و تن، سبوس و جوانه گندم.
 
- الکل و کافئین نیز بر متابولیسم داروی «لوودوپا» اثر می‌گذارند و باید شکل محدود مصرف شوند.
 
- مصرف ویتامین‌های B12 (که گوشت از جمله منابع غنی آن است) و یا C (که در مرکبات و سبزی‌ها به رنگ سبزتیره به مقدار زیاد یافت می‌شود) باید در این بیماران افزایش یابد.
 
- از آنجایی که برخی داروهای مورد استفاده این بیماران از جمله لوودوپا، بنزوتروپین و داروهای ضدافسردگی سبب بروز علایم گوارش همچون خشکی دهان، تهوع، استفراغ و یبوست می‌شوند، لازم است که آن داروها همراه با غذا و یا بلافاصله پس از صرف غذا مورد استفاده قرار گیرند.
 
نحوه تشخیص:
تشخیص بیماری پارکینسون براساس علائم و نشانه هایی است که پزشک در طی معاینه به آنها پی می برد. آزمایش خون و عکسبردری با اشعه ایکس معمولاً لازم نیست و روشهای اختصاصی مثل انجام سی تی اسکن
یا ام آر آی عموماً در این موارد مفید واقع نمی شوند. در واقع چنین روشهایی اغلب در بیماران دچار پارکینسون نشان دهنده وضعیت طبیعی است.
 
درمان بیماری پارکینسون
 
درمان بیماری پارکینسون علامتی است، یعنی فرد تا زمانی که دارو مصرف می کند علامتش کنترل می شود ولی اگر قطع کند بیماری باز می گردد و این طور نیست که علائم رفع شود و بهبودی کامل داشته باشد.
 
همچنین درمان بیماری پارکینسون براساس جایگزینی آن مواد شیمیایی در مغز که در این بیماری کاهش می یابد، صورت می پذیرد. ماده شیمیایی اصلی که در بیماری پارکینسون کاهش می یابد “دوپامین” نام دارد که به تدریج و در طی چند سال قبل زا اینکه علائم و نشانه های بیماری آشکار شوند کاهش می یابد.
 
داروهای‌ ضدپاركینسون‌:
۱.بروموكریپتین‌:یا(پارلودل)با فعال کردن گیرنده های دوپامینی پس سیناپسی باعث مهار و ازاد شدن پرو لاکتین می شود.
و با اثر گذاشتن بر روی رسپتورها ی دوپا مینی جسم اسیب دیده باعث بهبودی پارکینسون می شود.
 
 
۲. لوودوپا سی داروی ضد پارکینسون شناخته شده مکانیسم اثرش هم به این صورت است که دکربوکسیلاسیون لوودوپا در محیط به وسیله ی کاربی دوپا مهار می شود بیشتر لوودوپا به مغز منتغل می شود و به دوپا مین تبدیل می شود.
 
 
۳. كاربی‌دوپاو سلژیلین(که برای‌ به‌ حداكثر رسیدن‌ اثربخشی‌ لوودوپا و كاربی‌ دوپا تجویز می‌شود). همه‌ این‌ داروها لرزش‌ و سفتی‌ عضلانی‌ را كاهش‌ می‌دهند ولی‌ اغلب‌ عوارض‌ جانبی‌ قابل‌ توجهی‌ نیز دارند.
فیزیورتراپی ، کاردرمانی و گفتار درمانی می توانند در مراحلی از درمان مورد استفاده قرار بگیرند اما هیچکدام نمی توانند جای درمان دارویی را بگیرند.
هدف از درمان بااین روشها فعال نگه داشتن بدن و اجازه دادن به بیمار به انجام کارهای روزمره اش می باشد.
 
فیزیوتراپی:
فیزیوتراپی دارای منافع ویژه ای برای بعضی از مشکلات این بیماران می باشد. همچنین می تواند در تقویت روحیه بیمار و در قانع کردن اینکه یک کار فعالانجام می دهد و در درمان خودش نقش مهمی بازی می کند، اثرات مفیدی داشته باشد.
 
تمرینات ورزشی:
انجام فعالیتها و حرکات ورزشی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا مفصل ها و عضلات حرکت نموده، سفتی بیمار کم شده و وضعیت بدنی او بهتر می شود.
راه رفتن یکی از مهمترین و با ارزش ترین تمرینات ورزشی می باشد. در هنگام راه رفتن باید سعی نمود که پشت را صاف نگه داشت، شانه ها به عقب بروند و سر راست نگه داشته شود. واضح است که باید بیمار از راه رفتن روی زمین ناهموار، برفی و خیس اجتناب نماید.
 
گفتار درمانی:
بسیاری از بیماران از اینکه نحوه صحبت کردنشان فرق کرده است ناامید و خجالت زده می شوند. به تدریج متوجه می شوید که صحبت های بیمار آرام و آهسته شده و قادر به بلند صحبت کردن نمی باشد و شما مدام باید از او بخواهید که حرفش راتکرار کند یا بلندتر صحبت کند. جلمات وی ممکن است بصورت بریده بریده و با شک گفته شوند و هیچ گونه تغییری در زیر و بمی شدت صداها ایجاد نشود.
یک متخصص گفتاردرمانی می تواند با انجام آموزشهایی در صحبت کردن تا حد زیادی به بیمار کمک کند تا ارتباط کلامی آسانتر برقرار کند.
 
درمان پارکینسون باطب سنتی چین
 
متخصصان هنگ کنگی در یک مطالعه جدید دریافته‎اند که طب چینی می‎تواند برای درمان پارکینسون مفید باشد.
 
 
بر اساس نتایج این مطالعه طب چینی برای مقابله با علائم خاص از بیماری پارکینسون موثر است و در عین حال عوارض جانبی ناشی از داروهایی را که برای درمان این بیماری مصرف می‎شوند، کاهش می‎دهد. 
 
این متخصصان بر آنند که نوعی گیاه سنتی چینی با نام محلی "کوتنگ" که برای درمان فشارخون بالا مورد استفاده قرار می‎گیرند به بیماران مبتلا به پارکینسون کمک می‎کند که بهتر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و همچنین کمتر با مشکلاتی همچون افسردگی و اختلالات خواب مواجه شوند.
 
 
 
طبق این مطالعات در حال حاضر درمان قطعی برای پارکینسون وجود ندارد، اما طب چینی می‎تواند به بهبود این بیماری کمک کند.
 
نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

چربی خون وعلل افزایش آن در بدن یکشنبه سوم اسفند 1393 12:33

چربی خون وعلل افزایش آن در بدن

  •  
 

چربی

    آنچه به اینجا پیوند دارد... آجیل چاقی ناراحتی های ناشی از چاقی انرژی و غذا

شیمی آلی سفیده تخم مرغ سرکه مواد موردنیاز بدن گوشت گاو نوشیدنی غذاهایی که

 سریع آماده می شوند غذای انسان و جهان انرژی غذایی لبنیات ,

 

رژیم غذایی ماست کره «ماده غذائی» کنترل وزن سس مایونز سیب زمینی سرخ کرده شیر خشک شتر پنیر شیر «ماده غذایی» انواع رژیم

غذایی رژیم کم هیدرات کربن طرز تهیه شکلات ژله نخود بافت خون تاریخچه چاپ و نشر کتاب انواع پنیر ساختمان سلول پروکاریوت نقش لسیتین در بدن نقش منیزیم در بدن نقش آب در

بدن نیروی عضلانی زرده تخم مرغ کالری ویتامین B1 ویتامین B5 اشتها خامه سالاد غذا غذاهای فاقد مواد مغذی کاکائو نقش روی در بدن ویتامین B2 غلات گندم مایکرو ویو در صنایع

غذایی سوختگی انواع لکه‌بر تولید صنعتی اسید نیتریک غشای سلولی بلادر بیماری‌ کرون‌ درجه سوختگی عیب یابی و تعمیر جاروبرقی بیماری‌ فیبروکیستیک‌ پستان‌ تغذیه برنج روغن

انواع رژیمهای غذایی سلول انسانی انواع روغن طبیعی ویژه چرم سازی شامپو فقر غذایی صنعت قندسازی نگهداری طولانی مدت از مواد غذایی قهوه کاتالیزور آنزیمی بیماری های

ناشی از غذا شبکه آندوپلاسمی اقسام ویتامین B استیلن ددت و تاثیر آن بر محیط زیست انتقالات غشای سلولی جیوه و نقش آن در آلودگی محیط زیست مواد شیمیایی آلی سمی

داروهای بیهوش کننده ترپن سبزیها گریپ فروت «داروئی» متابولیسم هویج «داروئی» بهینه

سازی میکروارگانیسمها در تصفیه بیولوژیکی فاظلابهای صنعتی استر تولید مثل قارچ ختمی «داروئی» گزش حشرات اتانول استون قارچ شناسی بافت بدن بهینه سازی میکروارگانیسم ها

در تصفیه بیولوژیکی فاظلابهای صنعتی تغذیه دام با محصولات جانبی نخل خرما اثرات بیولوژیکی اشعه ماورا بنفش نقش کربن در محیطهای رخساره‌ای کوشاد «داروئی» سی تی

 اسکن تنظیم فعالیت ژنها بوسیله هورمونها جلبک شناسی رنگیزه‌های نوری در گیاهان گلسیرین مواد کنتراست در رایولوژی کاربرد کانیها در بخش زیست محیطی ارزش غذایی دیابت

 قندی بافت آوند چوبی بافت هادی طبقه بندی کربوهیدراتها ابعاد و شکل سلول شیمی مواد غذایی مواد سازنده سلول پروتئین لپتین انواع جوش بدن پولیپ روده بزرگ سلامتی و بیماری

 کارکرد سیستم های تولید انرژی بدن در ورزش تنیس گیاه شناسی هسته سلول حفاظت محیط زیست ویروس شناسی دی‌اکسید کربن کربوهیدراتها فیزیک محیط زیست شیمی نفت

پالایشگاه گویچه‌های قرمز خون صابون فرایند استری شدن رژیم غذایی مناسب در ماه رمضان دستگاه گلژی بیوفیزیک سلولی انواع پروتئینها کبد قند خون فیزیولوژی باکتریها پلاست تخمیر

صنعتی بیوشیمی ساختمانی تهیه صابون در آزمایشگاه شیمی مواد پاک کننده طبقه بندی کوآنیزمها دستگاه لنفاوی بافت آوند آبکش غدد درون ریز انگور ویتامین c جذب و انتشار هیدرازین در بدن آنتی ژن تخمیر کربوهیدراتها بیماریهای چشم انواع خال بدن روده بزرگ روده

کوچک لوزوالمعده نقش زیستی آب طبقه بندی چربیها طبقه بندی آنزیمها انسولین اسید چرب آزمایشهای تهیه بلور نحوه تشکیل زغال سنگ و نفت ترکیب غذاها مواد معدنی در بدن 

علوم طبیعت > شیمی > شیمی آلی > شیمی مواد غذایی  

چربیها نیز مانند مواد قندی و نشاسته‌ای در بدن تولید حرارت می‌کنند. چربیها در حرارت معمولی جامد هستند.

 آن دسته از چربیها که در حرارت معمولی مایع می‌باشند، به نام روغن شناخته می‌شوند. از سوی دیگر چربیها استرهای اسیدهای کربوکسلیک با زنجیر طولانی می‌باشند.

 چربیها و روغنها و مومهایی که در طبیعت یافت می‌شوند، حاوی استرهایی با جرم مولکولی بالا می‌باشند که به لیپید نیز معروفند.

 

دید کلی

چربیها خاصیت انرژی زایی فراوان دارند و هر گرم از آنها 9 کالری انرژی ایجاد می‌کند. از این رو مصرف چربیها برای ایجاد حرارت ضروری می باشد.

چربیها دارای اسیدهای چرب لازم برای بدن می‌باشند و ناقل ویتامینهای محلول در چربی نیز هستند. به علاوه وجود چربیها در رژیم غذایی کودکان که در حال رشد می باشند حائز اهمیت است.

همچنین جوانان و کسانی که کارهای بدنی سنگین انجام می دهند نیاز بیشتری به چربی دارند. چربیها در ساختمان غشا یاخته دخالت داشته و در قابلیت نفوذ پذیری غشای سلول اهمیت دارند.

 چربیها به دو صورت مشاهده می‌شوند:

 

چربیهای مرئی: مثل چربی موجود در کره ، دنبه ، و روغنهای گیاهی

چربیهای نامرئی: مثل چربی موجود در شیر ، زرده تخم مرغ ، گردو ، بادام و ... .

در زیر دسته‌های عمده چربیها را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

اسیدهای چرب

منبع اسیدهای چرب چربیهای طبیعی می‌باشند و نام خود را از منبعشان برگرفته‌اند. اسیدهای چرب اشباع شده‌ای که از هیدرولیز چربیها و روغنها بدست آمده‌اند، عبارتند از:

اسید لوریک (Lauric acide) به فرمول

اسید پالمتیک (Palmitic acid) به فرمول

اسید استئاریک (Stearic acid) به فرمول

بر اساس منشا بیوسنتزی آنها ، اسیدهای چرب اغلب مشتمل بر زنجیره‌های با تعداد کربن زوج می‌باشند.

یک آزمایش بسیار دقیق و عالی ، کوپلاژ خطی با یک نظم بسیار خاص را در این بیوسنتز نمایان می‌سازد.

 در آزمایش ، اسید استیک به صورت تکی ماکدار شده (14C) به ارگانیسمهای متعددی بصورت غذا داده شده است. اسیدهای چرب حاصل بصورت یک در میان مارکدار شده می‌باشند.

 

CH3 14COOH → CH3 14CH2 CH2 14CH2 CH2 14CH2 … 14COOH

هگزا دکانوئیک (پالمیتیک) اسید مارکدار شده

صابونی شدن

هیدرولیز چربیها را صابونی شدن گویند. هیدرولیز یا صابونی شدن چربیها ، اسیدهای کربوکسیلیک مربوطه را ایجاد می‌کند. مهمترین این اسیدها بین 12 تا 22 کربن دارند و ممکن است غیر اشباع باشند.

اسیدهای چرب غیر اشباع

اسیدهای چرب غیر اشباع موجود در طبیعت قادر به تحمل تبدیلات بیشتری هستند که منجر به تشکیل ساختمانهای غیر معمول می‌گردند.

به عنوان مثال ، ارشیدونیک اسید است که یک پیش ماده بیولوژیکی برای بسیاری از مواد شیمیایی مهم در بدن انسان است. مثل پروستاگلاندنیها ، ترمبوکسانها ، پروستاسیکلینها و لوکوتیرینها.

نوعی از پروستاگلاندینها ، باعث درد زایمان ، سقط جنین و قاعدگی است.

نوعی از ترمبوکسانها ، باعث انقباض آزاد ماهیچه و انعقاد خون است.

نوع دیگری از پرستاگلاندینها قویترین بازدارنده طبیعی خصلت چسبندگی پلاکتها و منبسط کننده عروق است و در ضمن در جراحیهای بای‌پس قلب ، در بیماران کلیوی و غیره مورد استفاده دارد.

گلیسیرید

مواد چربی شامل تری گلیسیریدها ، فسفولیپیدها و کلسترول می‌باشد.

 اگر 30 تا 40 درصد کالری رژیم غذایی از تری گلیسیریدها (ترکیب سه اسید چرب با عاملهای الکلی گلیسرول) تامین شود، می‌توان آن را مناسب دانست.

 برای آنکه تری گلیسریدها به مصرف تولید انرژی برسند، باید به اسیدهای چرب و گلیسرول تجزیه شوند که این عمل به هنگام هضم و جذب غذا صورت میگیرد، به عبارت دیگر چربیهای رژیم غذایی در روده کوچک به اسیدهای چرب و ذرات خیلی ریز تبدیل شده و در نهایت به جریان خون وارد می شوند.

چربیهای جامد و روغنهای مایع استرهایی هستند که از واکنش اسید چرب سنگین و گلیسیرین بوجود می‌آیند و گلیسیرید نامیده می‌شوند.

تعداد کربن اسیدها بین هشت تا بیست و دو می‌باشد.

مطالعه نشان داده است که اسیدهای موجود در استرها ممکن است از یک نوع نباشند و بطور اتفاقی روی گلیسیرین قرار گرفته باشند.

 به عنوان مثال یک مولکول گلیسیرین ممکن است به سه گروه استئارات یا یک مولکول پالمیتات و دو مولکول استئارات و ... متصل شده باشد.

چربی خون چربیهای خون به صورت اسیدهای چرب آزاد ، تری گلیسیریدها ، فسفولیپیدها ، لیپوپروتئین و کلسترول می‌باشد.

کلسترول که در رژیم غذایی وجود دارد فراوانترین نوع استرول در بافت حیوانی است و می‌تواند از مخاط معده و روده باریک جذب لنف گردد.

کلسترول در چربی بسیار محلول است و در نگاهداری نفوذ پذیری طبیعی غشا سلولی اهمیت ویژه ای دارد و در برابر عمل آنزیمها مقاومت می‌کند.

رژیم غذایی فوق العاده چرب ، غلظت کلسترول خون را افزایش می‌دهد و در عین حال امکان بروز اختلالاتی ، از قبیل آترواسکلروز ، را نیز فراهم می‌کند.

چربیها و روغنها غذا را خوش طعم و مطبوع می‌سازد و سبب تحریک اشتها می‌شوند.  

روغنهای مایع

روغنهای مایع به مقدار زیاد گلیسیریدهای اسیدهای چرب اشباع نشده هستند. مهمترین اسیدهای چرب اشباع نشده  می‌باشند که همگی آرایش سیس دارند.

اسیدهای موجود در روغنهای بادام و کرچک  می‌باشند که عباتند از اولئیک اسید ، لینولئیک اسید و لینولنیک اسید می‌باشند.

 روغنهای مایع بعلت داشتن پیوندهای π آسیب پذیرترند و لذا با هیدروژن‌دار کردن کاتالیزوری ، پیوندهای دو گانه را از بین می‌برند تا نگهداری آنها آسانتر گردد.

منابع چربی

غذاهای حیوانی مانند انواع گوشت ، کره ، خامه ، شیر ، تخم مرغ ، و روغنهای حیوانی منبع اصلی چربی می‌باشند.

 به علاوه در دانه‌های روغنی مانند گردو ، فندق ، بادام ، زیتون ، لوبیا ، سویا و کاکائو نیز مقادیر زیادی چربی وجود دارد. در جدول زیر مقدار چربی موجود در برخی از مواد غذایی ذکر شده است.

  نوع غذا چربی موجود (به گرم)  شیر گاو 3.5  کره «ماده غذایی» 85  پنیر 15 تا 40  تخم مرغ 12  گوشت 8 تا 12  دل  7 تا 14  جگر سیاه 6 تا 12  زبان 15 تا 20  مغز 9  گردو 57 

روغنهای جامد و هیدروژن‌دار کردن چربیها

خیلی از روغنهای جامدی که در آشپزی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از هیدروژن‌دار کردن روغن دانه‌ها و غلات تهیه می‌شوند.

 هیدروژن‌دار کردن چربیها با اینکه امکان نگهداری این مواد فراهم می‌سازد، ولی هضم آنها را در متابولیسم با اشکال مواجه می‌سازد.

 این چربیها موجب مسدود شدن رگهای خونی و امراض قلبی می‌گردند.

چرا روغنها را به صورت جامد عرضه می‌کنند؟

روغنهای مایع خیلی زود با اکسیژن هوا ترکیب و خراب و تند می‌گردند. بنابراین با جامد کردن روغن از خراب شدن سریع آن جلوگیری می‌شود.

اگر روغن مایع را داغ کنند خیلی زود می‌سوزد و خراب می‌شود، اما مقاومت روغن جامد در برابر حرارت بیشتر است.

بسته بندی و حمل و نقل روغنهای جامد آسانتر است.

قیاس روغنهای مایع و جامد

از لحاظ تغذیه‌ای روغنهای مایع نسبت به روغنهای جامد و حیوانی برتری دارند، زیرا

 

روغن باید در حرارت 37 درجه سانتیگراد بدن حالت مایع داشته باشد، در غیر این صورت هضم و جذب آن مشکل می‌شود.

روغنهای مایع از جذب کلسترول جلوگیری می‌کنند.

 کلسترول ماده ای است که اگر میزانش در خون بالا رود، زمینه برای رسوب آن به صورت ترکیبی با مواد دیگر در جدار رگها فراهم می‌شود.

 افرادی که از حمله‌های قلبی رنج می‌برند، تقریباً همیشه میزان کلسترول آنها بیش از مقدار طبیعی است، همچنین دانشمندان متوجه شده‌اند که موارد شیوع بیماریهای قلب و عروق در جوامعی که رژیم غذایی آنها بیشتر از چربیهای حیوانی تامین می‌شود، بالاتر از جوامعی است که چربی رژیم آنها بیشتر از روغنهای مایع می‌باشد.

 اما روغنهای حیوانی به اندازه نیاز برای تغذیه کودکان لازم است.

نقش چربیها در بدن

چربیها در بدن وظایف زیر را بر عهده دارند:

 

منبع انرژی می‌باشند و در بدن تولید گرما می‌کنند.

اسیدهای چرب ضروری را تامین می‌کنند، سه نوع اسید چرب ضروری وجود دارند که ساختمان سلولها و رشد و نمو بدن نقش مهمی دارند، چون در بدن ساخته نمی‌شوند باید از طریق غذا به بدن برسند.

ویتامینهای محلول در چربی را تامین می‌کنند. ویتامین K ، ویتامین E ، ویتامین D و ویتامین A نیز محلول در چربی هستند. حذف چربی از غذا سبب کاهش این نوع ویتامینها در بدن می‌شود.

اثر سیر کنندگی دارند. غذاهای چرب بعلت آنکه دیر هضم می‌شوند در ایجاد سیری موثرند.  

توصیه‌های بهداشتی در مورد چربیها

بجای روغنهای جامد یا دنبه از روغنهای مایع و روغن زیتون استفاده کنید.

گوشتهای قرمز را قبل از پخت از چربی پاک کنید. البته برای کودکان نیازی ندارد.

از مصرف سوسیس ، کالباس و غذاهای آماده دیگر که معمولاً از روغنهای جامد و حیوانی (دنبه) تهیه می‌شوند تا حد امکان پرهیز کنید.

برای بزرگسالان مصرف زرده تخم مرغ را محدود کنید.

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

چربی خون یکشنبه سوم اسفند 1393 12:29
 
 
 
 
 
نتایج یک مطالعه نشان داد مصرف روزانه 6 گرم دانه کتان (بزرک) به عنوان مکمل رژیم ساده غذایی، برای کاهش چربی‌های خون موثر است.
 
دانه کتان یا بزرک دارای مقادیر زیادی از اسیدهای چرب امگا 3 است و گمان می رود نقش مهمی در کاهش چربی های خون داشته باشد.
 
در این مطالعه که به منظور تعیین اثر دانه کتان بر روی چربی های سرم انجام شد، چربی خون در 56 بیمار هایپرلیپیدمیک قبل و بعد از مصرف خوراکی بزرک (با مقدار 6 گرم در روز به صورت بیسکویت همراه با یک رژیم غذایی ساده طی سه ماه) اندازه گیری شد.
 
 نتایج این مطالعه نشان داد پودر بزرک همراه با رژیم ساده غذایی، سطح چربی های خون را به صورت واضحی کاهش می دهد؛ بنابراین توصیه می شود که روزانه 6 گرم از دانه کتان (بزرک) به عنوان مکمل رژیم ساده غذایی جهت کاهش چربی های خون استفاده شود.
نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

خوشبختی یکشنبه سوم اسفند 1393 12:23

براي آغاز يك زندگي شاد و سعادتمند لازم نيست كه در انتظار بنشينيم

در انتظار نوجوانی، جوانی یا بزرگسالی ، فارغ التحصيلی ، قبولی در دانشگاه ، پایان سربازی، كاهش یا افزایش وزن ، شروع به كار ، افزایش سرمایه و پس انداز ،مهاجرت ، دوست دلخواه ، ازدواج ، تولد فرزند ، تغییر و اصلاح رفتار همسر ، رشد، بلوغ و ازدواج فرزند ، شروع و پایان تعطيلات و سفر ، صبح شنبه و پایان هفته ،  دريافت وام ، خرید مسکن و اتومبیل و لوازم ، پایان باز پرداخت اقساط ، بهار ، تابستان ، پاييز و زمستان و گذر زمان ، و.......... یا مرگ

 

 خوشبختي يك سفر است، نه يك مقصد

هيچ زماني بهتر از همين لحظه براي توجه به نعمتهای خدا ، شکرگزاری ، استفاده مفید و شاد شدن وجود ندارد. فردا را هیچ کس ندیده است این امروز ماست که فردایمان را میسازد. اگر امروز شاد نبودنمان به بهانه انتظار فرداست ، فردا نیز همین را خواهیم گفت حتی اگر همه خواستهایمان اجابت شده باشد. نگاهی به گذشته مصداق این مدعاست ،چه بسیار آرزوها و دعاهای دیروزمان بود که اجابتش را نهایت خوشبختی می دانستیم و اکنون که یکی یکی بدستشان آوردیم شادمانی واقعی را به شکرانه این لطف الهی نشان نداده ایم. آیا وقت آن نشده اینقدر دنیای بزرگسالی را جدی نگیریم و کمی به مسبب آرامش کودکان بیاندیشیم.

 به راستی علت امید ، تلاش و آرامش کودکان چیست ؟ آیا نمی شود لحظاتی را در زندگی به کودکی خود برگردیم؟ بی حسرت گذشته، لحظه ها را دریابیم و فردا را به خدای مهربان بسپاریم. ببخشیم و رها کنیم هر آنچه متعلق به گذشته است و بخشی از قلب و ذهنمان را سالها به تسخیر خود درآورده است.

 ببخشیم چو کودکی بخشنده هر آنکه دلی را رنجاند و اشکی را جاری کرد و دوباره بازی را از نو آغاز کنیم. کودکانه بازی کنیم با هر آنچه در گوشه اتاق زندگی بدستمان می آید. زندگی،حوادث واعمال و رفتار دیگران را اینقدر جدی نگیریم و گاه همه را یک بازی کودکانه، بی غرض و زودگذر بپنداریم آنگاه هرگز فرصتهای شاد بودن و لذت بردن در کنار هم را با خشم ، کینه و نفرت از دست،نخواهیم کرد.

چو کودکی آینه دل، صادقانه از خشم و ناراحتی اکنون خود بگوییم و به گذشته و گذشتگان ،فرهنگ و شخصیت ، آینده و آیندگان دیگران نتازیم. گاه اتفاقات را شوخی روزگار بدانیم و با آن بخندیم . به بدی دیگری به گونه ای دیگر چو کودک بنگریم و ساده و بی منت ببخشیم. حسادت نکنیم و داشته های خود را با دیگری تقسیم کنیم تا از خوشحال شدن دیگری بیشترین لذت را ببریم.عاشقانه دوست بداریم کودکان دیگر این زندگی را، با هر نژاد و فرهنگ و دین و ثروتی که دارند.

نه خود را برتر بیبینیم نه برتری فرضی دیگری مانع دوستی و عاشق شدنمان شود. کودکانه از عمق درون بدی ها را فراموش کنیم و از خوبی دیگری بی غرور تشکر کنیم .از لحظات با هم بودن آگاهانه و خالصانه لذت ببریم و بدانیم چه لذت ببریم یا نفرت، این بازی روزی زود تمام خواهد شد و هر کس به خانه خود خواهد رفت . پس کودکانه دلی را بدست آوریم ، قلبی را نشکنیم ، آبرویی را نریزیم و آرامشی را نلرزانیم.

کودکانه رها کنیم هر آنچه حرص و طمعش مانع وصل است و جداکننده ما از جمع. کودکانه مسائل را به خدا بسپاریم.کودکانه آرزو و دعا کنیم و کودکانه مطمئن به اجابتش باشیم . آنوقت حتما صداقت و پاکی قلبمان میگیرد هر اجابت وآرامشی را ، چون قلب صاف کودک شکستنی نیست.

آیا بدست آوردن شادی و درمان افسردگی ها به همین سادگی نیست؟ کافیست تنها چند روزی امتحانش کنیم .کودکانه به ساده ترین طنزهای روزگار از ته دل بخندیم  ، آدمها را بی انتظار و نامشروط دوست داشته باشیم ، کمتر به مقصدهای هر هدف و برنامه و آرزویی بیاندیشیم از کوچکترین زیبایی مسیر راه هرامید و آرزویی کودکانه لذت ببریم  آنگاه خواهیم دید حتی نور خورشید ،سبزی برگ درختان ، صدای آواز پرندگان و گردش شب و روز نیز به گونه ای دگر شده است.نگاه و آرامش دیگران به من متفاوت و توجه خدا به من عاشقانه تر، چون صدای تپش قلبم با ذکر شکرگزاری تاُمل، صداقت و پاکی، همنوای کل آفرینش شده است. و اینجاست که دنیا نیز مرا چو کودکی پاک و شکرگزار در آغوش گرفته و از لذایذش بیشتر بهره مندم می کند.

 
نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

ماسک فوری برای صورت یکشنبه سوم اسفند 1393 12:19
  •  ،

 

 
یک ماسک فوری برای صورت
mihansalamat.com
 
 این ماسک در حین اینکه به مواد ارزان قیمت ودر دسترس نیاز دارد اثری قوی وتاحدودی به دور از انتظار خواهد داشت. مواد لازم: 40گرم عسل طبیعی 10گرم آب پیاز سفید...
طرز تهیه:  ابتدا عسل را بر روی حرارت بگذارید و در دمای پایین حدود 10 دقیقه آن را داغ نمایید. سپس آب پیاز را به آن اضافه نمایید وحدود 5دقیقه آنها را با هم هم بزنید. سپس حرارت را بسته وصبر کنید تا مواد حاضر سرد شوند .
طرز استفاده :  به اندازه یک لایه نازک از ماسک را به پوست صورت خود بزنید ونیم ساعت صبر کنید تا ماسک خشک شود .سپس با آب گرم صورتتان را بشویید واز اثر آن لذت ببرید.

 

        انواع ماسكها    

mihansalamat.com

            ۱ـ ماسك گوجه فرنگی ( پوست چرب ): یك قاشق غذاخوری نعناع + نصف قاشق غذاخوری خمیر ترش خشك + ۲ عدد گوجه فرنگی + یك قاشق غذاخوری آبلیمو تازه

ابتدا گوجه فرنگی را پوست كنده له می كنیم و آن را صاف می كنیم تا گوشت آن از صافی خارج شود. سپس نعناع و خمیر ترش را به آن اضافه می كنیم و مواد را خوب به هم می كوبیم تا به صورت خمیر شود. در پایان آبلیموی تازه را به آن اضافه می كنیم و خوب مخلوط می كنیم. ازاین مخلوط یك لایه نازك روی صورت قرار می دهیم و به مدت ۲۰ دقیقه صبر می كنیم، سپس ماسك را با پنبه برداشته و پوست را شستشو می دهیم. گوجه فرنگی به علت داشتن ویتامین C و پتاسیم زیاد در تنگ كردن منافذ پوست مؤثر است.
۲ـ ماسك توت فرنگی ( پوست چرب ): ۶ عدد توت فرنگی + ده قطره گلاب + یك عدد سفیده تخم مرغ + سه قطره تنتور بنزوئن در ابتدا توت فرنگی ها را خوب شسته و له كنید. سپس سفیده تخم مرغ را آنقدر بزنید تا كف كند و سپس توت فرنگی ها رااضافه می كنیم. سپس گلاب و تنتور بنزوئن را اضافه كرده و خوب به هم بزنید. سپس مخلوط را با پنبه روی صورت مالیده و ۲۰ دقیقه صبر می كنی. پس از گذشتن زمان مذكور صورت را با آب ولرم می شوییم. توت فرنگی در افزایش سرعت جریان خون و از بین بردن چربی اضافی پوست مؤثر است.
۳ـ ماسك ماست ( پوست چرب و جوش دار ): آب سیب زمینی ۲ قاشق غذاخوری + پودر خاك چینی ( كائولن ) + ماست ۲ قاشق غذاخوری ماست و آب سیب زمینی را در یك ظرف می ریزیم و پودر كائولن را آنقدر اضافه می كنیم تا حالت خمیری ایجاد شود. از این تركیب خمیری در حالت درازكش یك لایه نازك به مدت ۲۰ دقیقه روی صورت می مالیم. پس از گذشت ۲۰ دقیقه با پنبه آغشته به آب سیب زمینی ماسك را از روی صورت برداشته و با آب ولرم صورت را می شوییم. صورت را خشك كرده و كرم مرطوب كننده به صورت می مالیم. این ماسك باعث تنظیم تراوش چربی پوست و تا حدودی باعث خشك كردن پوست می گردد. استفاده هفته ای یكبار از این ماسك باعث بهتر شدن جوشها و پاكسازی پوست می گردد.
۴ـ ماسك روشن كننده پوست: لیمو ترش تازه ۱ عدد + سفیده تخم مرغ ۱ عدد. ابتدا سفیده تخم مرغ را آنقدر به هم می زنیم تا كف كند. سپس آب لیموترش را به آن اضافه می كنیم و مخلوط می كنیم. سپس برای غلیظ شدن كمی حرارت می دهیم. سپس ماسك را به مدت ۲۰ دقیقه روی صورت قرار می دهیم و بعد از این مدت با آب ولرم صورت را شستشو می دهیم. این ماسك تأثیر زیادی در روشن كردن رنگ پوست و لطیف كردن آن دارد.
۵ ـ ماسك تخم مرغ ( پوست خشك و حساس ): زرده تخم مرغ ۱ عدد + ۲ قاشق غذاخوری سركه سیب + روغن آفتابگردان یا نارگیل یك قاشق غذاخوری. ابتدا زرده تخم مرغ را به هم می زنیم و كم كم روغن به آن اضافه می كنیم و آنقدر مخلوط را به هم می زنیم تا حالت یك دستی پیدا كند. سپس سركه را اضافه می كنیم تا حالت خمیری پیدا كند. زمانی كه حالت گرفت روی صورت می مالیم و به مدت ۲۰ دقیقه صبر می كنیم. ( در حالت درازكش ) . سپس ماسك را با پنبه پاك كرده و با آب ولرم می شوییم. از یك كرم مرطوب كننده نیز استفاده می كنیم.
۶ ـ ماسك هویج ( پوست خشك و حساس ): هویج متوسط ۲ عدد + برگ گل ختمی یك مشت + زرده تخم مرغ یك عدد. هویج را خوب شسته و رنده می كنیم و برگهای گل ختمی را كه قبلاً كوبیده و له شده است به هویج رنده شده اضافه می كنیم . زرده تخم مرغ را نیز آنقدر به هم می زنیم تا كف كند و سپس آن را نیز داخل مخلوط قبلی اضافه می كنیم و این مخلوط كلی را آنقدر به هم می زنیم تا حالت خمیری پیدا كند. سپس یك لایه نازك از آن را مانند دستورات قبلی به مدت ۲۰ دقیقه در حالت درازكش روی صورت مالیده و پس از سپری شدن این زمان با آب ولرم شستشو می دهیم. ویتامین A موجود در هویج باعث طراوت و رفع نارساییهای پوست می شود. گل ختمی نیز باعث جلوگیری از قرمز شدن پوست می شود.
۷ـ ماسك صورت عروس : یك قاشق چایخوری عسل + یك قاشق چایخوری شیر + یك قاشق چایخوری لانولین تمام مواد بالا را با هم مخلوط می كنیم و روی بخار آب قرار می دهیم كه بخار آب باعث حل شدن لانولین می شود. در حین گرم كردن مخلوط را خوب به همی می زنیم سپس از مخلوط مذكور روی تمام صورت می مالیم و پس از ۲۰ دقیقه با آب ولرم شستشو می دهیم و از كرم ویتامینه نیز استفاده می كنیم.
۸ ـ ماسك ضد كبودی زیر چشم: عسل ۲ قاشق غذاخوری + سركه یك قاشق غذاخوری عسل و سركه را با هم مخلوط كده و خوب به هم می زنیم و آنگاه از این مخلوط روی لكه های صورت و زیر چشم به مدت ۲۰ دقیقه می مالیم و به حالت درازكش قرار می گیریم. پس از گذشت این مدت صورت را با آب ولرم شستشو می دهیم. این ماسك برای كبودی زیر چشم استفاده می شود.
۹ ـ ماسك چروك زیر چشم: روغن زیتون ۲ قاشق غذاخوری + سفیده تخم مرغ ۱ عدد ابتدا سفیده تخم مرغ را آنقدر به هم می زنیم تا كف كند. سپس روغن زیتون را به آن اضافه می كنیم و خوب مخلوط می كنیم. مخلوط آماده شده را زیر چشمها می مالیم و به مدت ۲۰ دقیقه صبر می كنیم. پس از گذشت این زمان با شیر و پنبه ماسك را پاك كرده و شستشو می دهیم.
۱۰ ـ ماسك ضد چروك ۱ ( موم ) : موم عسل ۱۰ قاشق غذاخوری موم عسل را آنقدر به هم می زنیم تا به حالت خمیری روان در آید. آنگاه یك لایه از این موم را به مدت ۲۰ دقیقه به عنوان یك ماسك زیبایی روی صورت می مالیم. پس از گذشت این زمان صورت را با آب ولرم می شوییم. این ماسك برای از بین بردن چین و چروك صورت مفید است.

۱۱ـ ماسك ضد چروك ۲( ژلاتین ): پودر ژله یا ژلاتین ۴ قاشق غذاخوری + گلیسیرین ۲ قاشق غذاخوری + ۳ قاشق غذاخوری روغن زیتون پودر ژله را درون روغن زیتون و گلیسیرین می ریزیم و تا یك دست شدن به هم می زنیم. پس از آماده شدن مخلوط یك لایه از آن را روی پوست می مالیم و پس از ۲۰ دقیقه ماسك را برداشته و پوست را با آب ولرم می شوییم.
۱۲ـ ماسك ضد چروك ۳ ( تخم مرغ ): زرده تخم مرغ ۲ عدد + شیر ۲ قاشق غذاخوری + الكل سفید یك قاشق غذاخوری ابتدا زرده تخم مرغها را به هم می زنیم تا سفید رنگ شود. سپس الكل به آن اضافه می كنیم و آن را خوب مخلوط می كنیم. ابتدا باید پوست را خوب پاك كنیم. سپس با یك تكه پنبه شیر را به پوست می مالیم. پس از آن ماسك آماده شده را روی پوست می گذاریم و مانند روشهای قبل به حالت درازكش و ۲۰ دقیقه صبر می كنیم. پس از گذشت ۲۰ دقیقه با پنبه آغشته به شیر ماسك را پاك می كنیم و پوست را با آب ولرم شستشو می دهیم.
۱۳ ـ ماسك ضد چروك ۴ ( روغن بادام ): سفیده تخم مرغ ۴ عدد + پودر زاج سفید ۱۵ گرم + بادام شیرین ۸ گرم + چند قطره گلاب ابتدا سفیده تخم مرغ را كاملاً به هم می زنیم تا كف كند. سپس گلاب را به این مخلوط اضافه می كنیم و كمی حرارت می دهیم. پس از آن روغن بادام و زاج سفید را اضافه می كنیم و مخلوط را آنقدر به هم می زنیم تا حالت خمیری پیدا كند. سپس این ماسك آماده را طبق روشهای گذشته به مدت ۲۰ دقیقه روی پوست قرار می دهیم و سپس با آب ولرم شستشو می دهیم.
۱۴ ـ ماسك از بین برنده جوشهای سرسیاه : الف) عسل بدون موم ۲ قاشق غذاخوری و زرده تخم مرغ ۱ عدد. عسل را به طریق بن ماری آب كرده سپس زرده تخم مرغ را به آن اضافه می كنیم و آنقدر هم می زنیم تا كاملاً یكدست شود. با قلم مو مقداری از آن را بر روی صورت می مالیم و پس از گذشت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه آن را می شوییم.
ب) عسل بدون موم ۲ قاشق غذاخوری + جوانه گندم به میزان لازم جوانه گندم تازه را آسیاب كرده سپس عسل را به آن اضافه می كنیم تا به حالت خمیری در آید. پس از آن به مدت ۲۰ دقیقه بر روی پوست قرار داده و به استراحت می پردازیم. بعد با آب ولرم پوست صورت را می شوییم.
ج) سفیده تخم مرغ ۱ عدد، آب لیمو ترش ۱ قاشق چایخوری ، گلاب ۱ قاشق چایخوری، تنتوربنزوئن ۳ قطره ابتدا سفیده تخم مرغ را كاملاً می زنیم بعد آبلیمو و گلاب را به آن اضافه می كنیم. سپس بر روی حرارت می گذاریم تا به حالت غلیظی در آید. سپس تنتور بنزوئن را به آن افزوده و مدت ۲۰ دقیقه بر روی صورت می گذاریم و بعد از آن با آب ولرم می شوییم.     


 

 

icon 

icon
نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

زندگی سالم یکشنبه سوم اسفند 1393 12:14

زندگی سالم

 

 
نکاتی که جهت یک زندگی سالم باید رعایت شود :
www.mihansalamat.com
 
1- استفاده از ابلیمو , عسل , سیر , پیاز ( همگی ضد انواع بیماری و ضد میکروب و ضد سرطان) – اگر بوی پیاز و سیر شما را اذیت می کند آنها را با مخلوط کن تبدیل به خمیر آبکی کنید و در غذا استفاده کنید و بدین شکل در غذا هم به چشم نمی آید.
۲- استفاده از روغن زیتون در غذاها به همراه انواع ادویه. ۳- کاهش غذاهای چربی دار و سرخ کردنی و جلوگیری از خوردن غذاهای اماده. ۴- استفاده از میوه و سبزیجات زیاد که باعث فرح بخشی و سلامتی بدن می شوند. ۴- کم خوردن و استفاده از یک صبحانه مناسب حاوی ابمیوه طبیعی مثل آب هویچ و آب پرتقال. ۵- استفاده از چای سبز که هم برای ایمنی بدن و هم برای لاغری مناسب است. ۶- لیف کشیدن بدن جهت پاک کردن سموم روی پوست. ۷- ورزش کردن جهت به تحرک در آوردن بدن و گردش خون و اکسیژن رسانی بیشتر ۸- سونا رفتن , عرق کردن بدن باعث می شود منافذ پوست باز شده و اکسیژن بیشتری به بدن برسد و نمک و سموم بیشتری از راه عرق از بدن دفعشما می دون شود. ۹- فشار نیاوردن به بدن و جلوگیری از انجام کارهای سنگین و جلوگیری از قرار دادن بدن در محیط های آلوده و هوای ناپاک.
نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

اگر سلامتتان برایتان مهم است ( تصویری )

 

 
آسیب زانو ، در اثر انداختن پاها روی هم:
http://mihansalamat.ir/up/images/8251sr49u701mkjjrj79.jpg

مفصل زانو یکی از مهمترین مفاصل بدن از لحاظ ایجاد ثبات، استحکام و تحمل وزن بدن بوده، بنابراین ایجاد ضایعه در این مفصل بسیار مهم است.
وقتی در وضعیت دو زانو یا چهار زانو ، روی زمین می شینیم فشار زیادی به زانو وارد می شود . پس اگر عادت دارید روی زمین بنشینید ، سعی کنید پاهایتان را دراز کنید .

http://mihansalamat.ir/up/images/wy8rcvqe9zhfs20ednb6.jpg
 از این کار خجالت نکشید مطمئن باشید در جمعی که هستید ، افراد دیگری حتی جوانترهایی هم هستند که باید پای خود را دراز کنند .بخاطر داشته باشید که نشستن بر روی صندلی ، بشرطی که صندلی مناسب باشد برای زانو بسیار مناسبتر از نشستن بر روی زمین است.
http://mihansalamat.ir/up/images/96gyy1igfvrudoq66y4.jpg
اگر بر روی صندلی نشسته اید بجای انداختن پاها روی هم در ناحیه زانو ، آنها را از ناحیه مچ پاها به هم قفل کنید.
راه حل: بجای اینکه پاها را از زانو روی هم بیندازید از روی مچ پا به هم تکیه دهید
از پوشیدن دائم کفشهای پاشنه بلند بپرهیزید:
http://mihansalamat.ir/up/images/dpekxtsfabtvviseh.jpg
محققان متوجه شدند زنانی که مرتب و برای مدت‌های طولانی کفش‌های پاشنه بلند می‌پوشند بیش‌تر دچار درد در ناحیه پا می‌شوند، چرا که عضلات آن‌ها بیش از اندازه کشیده می‌شود و امکان استراحت برای آن‌ها فراهم نیست.
وضعیت بدنی در زمانی که کفش پاشنه بلند می پوشید به صورتی است که مرکز جرم بدن را به جلو متمایل می‌کند و لگن و ستون مهره‌ها از هم راستا بودن خارج می کند.
فشار پاشنه بلند باعث بلندتر به نظر رسیدن پاها شود ولی بالا رفتن پاشنه باعث افزایش فشار روی پنجه پا خواهد شد. عضله ساق پا متناسب با مقدار بالا رفتن پاشنه منقبض می‌شود و این امر در طولانی مدت سبب کوتاه و سفت شدن عضله خواهد شد.
اعصاب مورتون پاشنه بلند و پنجه باریک می‌تواند سبب رشد غیرطبیعی عصبی (نوروما) در بین انگشت‌های سوم و چهارم شود که به نوبه خود باعث درد و بی‌حسی انگشتان خواهد شد.
تاندون آشیل وقتی جلوی پا نسبت به پاشنه پایین می‌آید، به سمت بالا کشیده می‌شود. هرچقدر که طول این تاندون کوتاهتر شود، درد شدیدتر خواهد بود.
راه حل: انتخاب کفش مناسب
آسیب گردن ، در اثر تایپ یا کار کردن طولانی با گوشی موبایل
راه حل: در هنگام تایپ یا کار کردن طولانی با گوشی موبایل صاف بیایستید
آسیب گردن ، در اثر کار کردن طولانی با کامپیوتر
http://mihansalamat.ir/up/images/qd17ykoieafp4ykat1ob.jpg
هنگامی که بدن بیش از حد به جلو خم شده باشد، شانه و عضلات گردن قادر به نگه داشتن وزن سر نیستند. به یاد داشته باشید که بیشتر دردهای ناحیه گردن و پشت که هنگام کار با کامپیوتر عارض میشوند، به دلیل قرار گیری نادرست بدن روی صندلی و پشت میز است. این مساله یک مشکل عمومی بین کودکان مدرسه ای و بزرگسالان کارمند است.
هنگام کار پشت خود را تا حد امکان صاف نگه دارید. از خم شدن روی صفحه کلید بپرهیزید و سعی کنید صفحه کلید را تا حد امکان بالا بیاورید تا مجبور نباشید ساعات طولانی به پایین نگاه کنید. مدام صاف نشستن را به خود یاد آوری کنید. حتا میتوانید یک یادداشت روی صفحه نمایشگر(مونیتور) کامپیوتر خود نصب کنید و هربار با دیدن آن طرز نشستن خود را تنظیم کنید. در طی زمان بالاخره به صاف نشستن عادت خواهید کرد.
با یک معاینه کوتاه متوجه میشوید که آیا صندلی شما مشکل ساز هست یا خیر. آیا ارتفاع صندلی شما طوری هست که قرارگیری شما بدون اشکال و خمیدگی یا کش آمدن عضلاتتان انجام بگیرد؟ مشکلی با تنظیم صفحه کلید و صندلی خود ندارید؟ اگر مشکلی هست، یک صندلی دیگر را امتحان کنید. از همه بهتر این است که صندلی خریداری کنید که مخصوص افرادی با مشکلات پشت طراحی شده است. این صندلیها شاید گران باشند یا خنده دار به نظر برسند اما درد موضوع خنده آوری نیست و اگر چیزی بتواند در کم کردن یا پیشگیری از درد کمک کند باید از آن استفاده کرد.
باید صفحه كلید رایانه هم سطح آرنج شما یا هم ارتفاع با دسته صندلی قرار گیرد به طوریكه تقریبا صفحه كلید هم سطح ران‌های شما پشت میز كامپیوتر باشد.در هنگام تایپ كردن از هر دو دست كمك بگیرید و با نیروی متوسط و ملایمی روی صفحه كلید فشار وارد كنید. هنگام تایپ كردن نباید مچ دستتان بر روی جایی قرار گیرد یا خم شود و به سمت بالا یا پایین زاویه دار قرار نداشته باشد، گاهی به مچ هایتان استراحت دهید و به آنها ورزش دهید.
راه حل : استراحت و انجام حرکات کششی بهترین راه مقابله با دردهای این چنین است.
مچ درد هنگام کار با موس
http://mihansalamat.ir/up/images/knho00haxu5odhc2407.jpg
اگر محل قرار‌گیری ماوس، گوی چرخان، قلم نوری یا سایر دستگاه‌های ورود اطلاعات، خیلی دورتر از جای اصلی کاربر، خیلی پایین یا بالا یا حتی خیلی متمایل به یک سمت باشد، موجب بروز ناراحتی در شانه، آرنج، ساعد و مچ دست می‌ شود. هرگز نباید مچ دست به سمت بالا خم شده باشد. اطمینان حاصل کنید که محل نشستن شما اندکی بالاتر از میز کارتان است تا میز، کمی پایین‌ تر از ارتفاع آرنج تان قرار بگیرد. این حالت باعث می‌ شود تا دست شما به راحتی و در حالت طبیعی روی ماوس قرار داشته باشد. برای کار کردن با ماوس، لازم است سطح زیر آن کاملاً پایدار و بدون حرکت باشد.
راه حل: مچ دست در هنگام کار با ماوس کامپیوتر نباید حالت شکسته داشته باشد.
توصیه های ساده برای رعایت بهداشت فردی
http://mihansalamat.ir/up/images/wjp7m7kna1kqgauaw.jpg
شاید این توصیه ها به نظرتان خیلی ساده و تکراری باشند، ولی رعایت آنها بسیار مهم و ضروریست. شما آیا این کارها را همیشه انجام میدهید؟!
1- دندانهای خود را روزانه چندین بار بشویید
2- از نخ دندان زیاد استفاده کنید
3- سعی کنید تا حد امکان هر روز دوش بگیرید
4- دستهای خود را قبل از صرف غذا حتماً بشویید
5- موهای خود را حتماً پس از حمام شانه کنید
6- وقتی سرفه یا عطسه می کنید حتماً جلوی دهان خود را بپوشانید
سعی کنید غذاهای سرطان زا را از زندگیتان حذف کنید
برای پاک کردن داخل گوشتان ، چیزهای نوک تیز در گوش خود فرو نکنید
http://mihansalamat.ir/up/images/y702tmxppz2uxmszsk9.jpg
اگر اضافه وزن دارید حتماً تلاش کنید که لاغر شوید
زیرا اضافه وزن باعث مشکلات زیر می شود
http://mihansalamat.ir/up/images/8251sr49u701mkjjrj79.jpg
به چشمان خود پس از کار طولانی استراحت دهید

 

 

iconبرچسب‌ها : آسیب زانو, انتخاب کفش مناسب, کار کردن طولانی با گوشی موبایل, آسیب گردن, مچ درد هنگام کار با موس, پاک کردن داخل گوش,
نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

طرز تهیه داروی گیاهی یکشنبه سوم اسفند 1393 12:9

طرز تهیه داروی گیاهی

 

 
http://mihansalamat.ir/up/images/mv3yd5ikudenri9l0fj9.jpg
طرز تهیه جوشانده(Decoction)
به منظور استفاده از قسمت های سفت گیاه مانند ریشه ، ساقه ، پوست و دانه ها از جوشانده آنها مصرف می شود برای تهیه جوشانده می توان از آب سرد یا آب جوش استفاده کرد . یعنی ابتدا گیاه را در آب سرد یا جوش ریخته ، صبر کنید تا همراه با گیاه ده دقیقه یا بیشتر بجوشد .
باید دقت شود که در هر صورت همراه آب، گیاه باید بجوشد ولزا استفاده از آب سرد فقط زمان آماده سازی و تهیه جوشانده را افزایش می دهد و در تأثیر و کیفیت هیچ فرقی نمی کند. بهد از دم دقیقه جوشیدن آن را از روی حرارت می گیرند . سپس در حالت نیمه گرم یا سرد ، آن را با کمی قند ، شکر یا عسل شیرین کنید و روزانه یک تا چهار استکان یا فنجان میل نمایید.
تذکر : دم کرده یا جوشانده های گیاهی همواره بهتر است در ظرف های در بسته تهیه شود . زیرا بیشتر خواص این گیاهان ، در اسانس آنها است که نباید از سوراخ قوری خارج گردد. در ضمن دم کرده یا جوشانده گیاه یا تخم گیاهان را با کمی شکر ، قند یا غسل شیرین نموده و میل فرمایید.
طرز ساخت شربت ، پماد و پودر گیاهی
گرد ، آرد ، پودر (Powder) – به وسیله هاون یا ماشین های ویژه ای ، مواد گیاهای را نرم کرده با الکل های مخصوص صاف می کنند . مجدداً ذرات درشت باقی مانده را مبدل به پودر می نمایند . ولی آنچه از این صافی ها به صورت ذرات درشت باقی خواهد ماند نیز بعداً همراه با پودرها باید مصرف شود ،زیرا مقداری از مواد موثر گیاه در همین ذرات درشت وجود دارد.این پودرها را می تواند با کمی آب ، شیر ، شربت ، شکر یا عسل تناول نمایید . همچنین می توان پودر ها را داخل کپسول یا در وسط کمی خمیر نان پخته گذاشت و مصرف کرد.
 شربت (Syrup) – معمولاً مقداری شکر یا قند را در مقداری آب حل کرده بر روی حرارت معتدل قرار می دهند . سپس مقداری عصاره مورد نظر را به آن می افزایند و گهگاه آن را به وسیله قاشق به هم می زنند تا رسوب نکند . حرارت معتدل را به قدری ادامه می دهند تا شربت ، قوام پیدا کند. یعنی اگر مقداری از آن بین دو انگشت امتهان شود کمی چسبندگی و غلظت متوسط داشته باشد .
پماد (Ointment = Pomade) – یک قسمت از پودر یا ماده مورد نظر را در ژله یا ماده روغنی که قبلاً گرم کرده اند ریخته ، حرارت دادن را ادامه می دهند تا آب آن کاملاً تبخیر شود. سپس آنقدر موم زنبور عسل به آن می افزایند تا پس از سرد شدن ، حالت پماد (نه سفت و نه شل) داشته باشد .
طرز تهیه دم کرده(Infusion)
محلولی است مانند دم کرده چای. ابتدا آب را بجوشانید سپس گیاه را در آن ریخته ، شعله آتش را ملایم کنیدتا مواد موثره گیاه به آرامی وارد آب شود.معمولاً گیاه ته نشین شده و مواد موثره آن، بر روی آب قرار می گیرد.در این حالت آن را باید از روی شعله برداشته و حدود ده دقیقه صبر کنید . سپس آن را با کمی قند ، شکر یا عسل شیرین نموده شبانه روز یک تا چهار استکان یا فنجان تناول نمایید .
تذکر : دم کرده یا جوشانده های گیاهی همواره بهتر است در ظرف های در بسته تهیه شود . زیرا بیشتر خواص این گیاهان ، در اسانس آنها است که نباید از سوراخ قوری خارج گردد. در ضمن دم کرده یا جوشانده گیاه یا تخم گیاهان را با کمی شکر ، قند یا غسل شیرین نموده و میل فرمایید.
نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

درمان پروستات یکشنبه سوم اسفند 1393 12:7

 

 

پروستات غده‌ای است که در زیر مثانه قرار داشته و مجرای دفع ادرار را در بر گرفته است. این غده عضلانی به اندازه‌ یک گردو بوده و از طریق ترشح مایعی به هنگام انزال، تغذیه اسپرم را بر عهده دارد. این غده فقط در آقایان مشاهده می‌گردد و عمدتاً آقایان تا قبل از بروز اختلالی در آن، از وجود این غده بی‌اطلاع هستند. چنانچه بیماری حاد شود، می‌توان از گیاهان دارویی مفید برای درمان اختلالات پروستات (به ویژه تورم) بهره جست.

 

علل پروستات

 

بیشتر مردان بالای 50 سال به درجاتی ازبزرگی پروستات دچار می شوند.این مسئله به عنوان قسمتی از فرایند پیری محسوب می شود.التهاب غده پروستات گاهی در نتیجه عفونت رخ می دهد وداشتن شریکهای جنسی متعدد یکی از عوامل خطرزا می باشد.

 

التهاب بدو صورت حاد یا مزمن اتفاق می افتد.التهاب حاد پروستات زیاد شایع نیست وعلائم به صورت ناگهانی وشدید ظاهر می شود و با درمان سریع بهبود می یابد. درمقایسه التهاب مزمن پروستات علائم خفیف وطولانی مدت ایجاد می کند ودرمان آن مشکل است.التهاب در مردان30 تا50 ساله فعال ازنظر جنسی بصورت شایع دیده می شود. بااینحال درهر دو حالت درنتیجه عفونت باکتریال رُخ می دهد،عفونت از مجاری ادراری به غده پروستات گسترش پیدا می کند . از نظرطب سنتی تورم خوش خیم پروستات نوعی هجوم خلط صفرا در حضور سردی سودا یا بلغم به بدن یا به نواحی اطراف آن می باشد.یعنی بزرگی پروستات بیشتردر سوداوی مزاجها وبلغمی مزاجها دیده می شود البته ابتدا هجوم خلط صفرا آتش آن را روشن می کند(بحران صفراوی) وبعد اخلاط دیگر ادامه آن را پی می گیرند. بیشتر خلط سودا باعث بزرگی پروستات می شود وهم پروستات بزرگ باعث افزایش خلط سودا در خون می شود.

 

علائم التهاب پروستات

 

تب ولرز،درد قاعده آلت،کمردرد،درد همراه با حرکات روده،تکرر فوریت ودرد هنگام ادرار،قطره قطره آمدن ادرار،احساس عدم تخلیه کامل ادرار.

 

 

 

علائم ثانویه وبیماریهای همراه با خرابی پروستات

 

افتادگی مثانه،سنگ کلیه،کیست کلیه،سینوزیت وسردردهای ناشی از آن،طاسی سر،ریزش موی سر،وجود جای مهردر پیشانی،سیاهی  پوست صورت خصوصاپوست پیشانی واطراف چشمها،لیفوز یاقوز مختصرتا شدید در ناحیه پشت بیمار،بزرگی سایز شکم،پادرد،زانودرد پاشنه درد،درد سیاتیک،خراب شدن ناخن پاها،اسپاسم ساق پاها،واریس واریکوسل(تورم عروق وریدی بیضه)،سابقه وازکتومی،ناتوانی جنسی وزود انزالی،پر خوری وپر اشتهائی،چاقی،لاغری،کبد چرب،کولیت ونفخ شدید شکم،یبوست،ریفلاکس گوارشی وترش کردن دهان،کیست

 

پیلونیدال که دراطراف مقعد می روید،ضعف دید،خواب آلودگی و کسالت،افزایش نسبی کلسترول خون،افزایش نسبی کراتینین واوره و اسید اوریک خون،افزایش فشار خون،افزایش غلظت خون.

 

درمان ونگهداری از خرابی پروستات

 

قبلا ازهرچیزتشخیص مزاج غالب بیمار وکنترل سرکشی آن با داروهای مخصوص اعتدال مزاج ورعایت خوراکهای مفید ومضر،فصد خون، نشستن در لگن آب گرم حداقل سی شب متوالی هر بار بیست دقیقه، حجامت زیر شکم،کمر وساق پاها به طوردوره ای،بادکش 5 دقیقه ای زیر شکم به صورت طولانی مدت،استفاده موضعی از پتوی برقی در زیر شکم،خوردن سیاهدانه وعسل،گزنه،تخم کدو،افتیمون و....ودر مراحل خیلی پیشرفته وعلامت دار شدید بیماری فقط جراحی.

 

 

 

ضماد مناسب در حالت حمله حاد انسدادی ادراری پروستات عبارتاست ازمالیـدن پوره یک عدد پیـاز که کمی به آن نمک ودارچـین  پاشیده اید بمدت 30 دقیقه زیرشکم توام با بستن این ضما د با مشمعو سپس شستن آن با آب ولرم.

 

 

 

ـ گزنه (انجره):

 

گیاهی گرم و خشک که عمدتاً از پیکر رویشی آن(ساقه، برگ‌ و ریشه) برای درمان استفاده می‌شود. به منظور درمان تورم و التهاب پروستات می‌توان روزی سه نوبت در هر نوبت یک قاشق مرباخوری از پیکر رویشی خشک و خرد شده گزنه را در یک فنجان آب جوش دم کرده، پس از 15 دقیقه میل نمود. هم‌چنین دم کرده ریشه گزنه نیز در درمان تورم پروستات بسیار مفید است.

 

دانه‌های کدوی طبی (کدوی بذر برهنه):

 

این گیاه، بومی ایران نبوده و در طی سالیان گذشته توسط دکتر رضا امیدبیگی وارد کشور گردیده که در همین جا می‌بایست از زحمات و خدمات ارزنده ایشان در جهت احیاء طب سنتی با استفاده از گیاهان دارویی اصلاح شده و کمک به حفظ عرصه‌های طبیعی کشور تشکر و قدردانی نمود. قسمت مورد استفاده این گیاه در درمان تورم پروستات و سوزش مجاری ادراری، دانه‌های بدون پوست می‌باشند که به صورت خام و یا فرآوری شده (روغن حاصل از دانه‌ها) مورد استفاده قرار می‌گیرند. افراد دچار چنین اختلالاتی می‌توانند روزی سه نوبت در هر نوبت بین 10 تا 15 عدد از دانه‌ها و یا در صورت دراختیار داشتن روغن آن، روزی سه نوبت در هر نوبت 15 تا 20 قطره از روغن را میل نمایند.

 

3- نخلاره‌ای ایرانی:

 

این گیاه نوعی نخلزینتی است که عموماً در شرایط آب و هوایی گرم رشد می‌یابد. قسمت مورد استفاده این گیاه میوه‌های رسیده سیاه مایل به آبی است که پس از خشک شدن استفاده می‌شود. این میوه معمولاً به صورت‌های ذیل استفاده می‌شود: میوه خام خشک، چای، پودر میوه خشک شده، قرص میوه خشک شده و تنتورهای مایع.

 

4- شیرین بیان:

 

گیاهی است با طبیعت گرم و خشک که ریشه و ریزوم‌ها، اندام دارویی آن محسوب می‌شوند. اگر چه کاربرد اصلی این گیاه، درمان اختلالات مربوط به سیستم گوارش نظیر زخم معده، زخم روده، زخم اثنی عشر و ورم معده و روده می‌باشد، اما در درمان تورم پروستات نیز مفید است. مصرف روزانه سه نوبت دم کرده پودر ریشه شیرین بیان، هر نوبت یک قاشق چای‌خوری در یک لیوان آب جوش و پس از 15 دقیقه میل نمودن، جهت درمان بسیار مؤثر می‌باشد. درصورت موجود نبودن پودر می‌توان از جوشانده ریشه‌های خرد شده استفاده نمود.

 

5- کتان روغن:

 

قسمت مورد استفاده این گیاه، دانه‌های آسیاب شده آن و یا روغن استخراج شده از دانه‌ها می‌باشد. لازم به ذکر است دانه‌های کتان دارای طبیعت گرم و تر می‌‌باشند. جهت مصرف می‌توان روزانه سه نوبت هر نوبت یک قاشق مرباخوری از پودر کتان و یا یک قاشق چای‌خوری روغن دانه‌ها را مصرف نمود.

 

6- شبدر قرمز:

 

دارای طبیعتی گرم و تر بوده و اندام مصرفی آن گل‌ها می‌باشند. مصرف سه نوبت در روز از دم کرده یک قاشق مرباخوری از گل‌های خشک شده آن و میل نمودن آن پس از 15 دقیقه می‌تواند برای درمان تورم پروستات مفید باشد.

 

7- دم اسب:

 

گیاهی است که در نواحی معتدل و مرطوب جهان یافت می‌گردد. طبیعت این گیاه سرد و خشک است و اندام مصرفی آن پیکر رویشی گیاه می‌باشد. به لحاظ وجود ماده سیلیکا دراین گیاه، مصرف آن می‌تواند التهاب‌های پروستات و مشکلات ادراری را به حداقل برساند. مصرف روزانه دو گرم از پودر گیاه خشک شده دم اسب برای درمان التهاب پروستات توصیه شده است. مصرف بیشتر آن عوارضی نظیر افزایش فشارخون را به دنبال خواهد داشت.

 

 

 

-        اسپند صبح و عصر يك قاشق مرباخوري با آب قورت دهيد.

 

-        يك  استكان در روز صبح و عصر و شبها قبل از خواب عرق گزنه استفاده شود.

 

-        سياه دانه عصرها يك قاشق مرباخوري با آب قورت دهيد.

 

-        سفوف تصفيه خون طبق دستور

 

-        سكنجبين روزي سه بار

 

-        گزنه+ زيرفون + بابونه دم كرده و روزي سه بار با عسل ميل شود.

 

-        مخلوط ترب و عسل ميل شود.

 

-        مغز گردو فراوان استفاده شود.

 

-        روغن سير به سر آلت بماليد.

 

-        داروي خوراكي صبح و عصر يك قاشق مربا خوري.

 

-        عرق كاسني و شاتره صبح و عصر يك فنجان

 

-        دستور چهار شيره خنك

 

-        شيرخشت مصرف شود.

 

-        رب انار + آبغوره مصرف نماييد.

 

-        در داخل وان، آب ولرم باز كرده و كمي حنا اضافه كنيد و نيم ساعت داخل آن بنشينيد. (پروستات بزرگ را به راحتي درمان مي كند.)

 

نكات ضروري براي سالم ماندن:

 

-        نمك دريا قبل و بعد از هر چيز بخوريد.

 

-        در ظروف مسي، برنجي، چدن روسي غذا طبح نماييد.

 

-        روغن كنجد، روغن زيتون محلي بخوريد.

 

-        آب جوشيده چشمه يا چاه تميز مصرف شود.

 

-        از حسوم، فراوان در غذا و آب استفاده نمائيد.

 

-        آرد پوست تخم مرغ محلي روزانه يك قاشق مربا خوري در غذاي چرب مخلوط بخوريد.

 

-        عسل به اشكال مختلف براي كمپوت، مربا، شربت و اشكال مختلف ديگر استفاده كنيد.

 

ممنوعات عمومي: گوشت گاو و مرغ، انواع سوسیس و کالباس، نوشابه های گازدار، رب گوجه فرنگی کارخانه ای، کشک مایع کارخانه ای، سرکه های کارخانه ای، نواع لبنيات پاستوريزه، انواع پفك، انواع شكلاتها، انواع روغنهاي موجود در بازار(جامد و مايع)، آدامس، خمير دندان، سس مايونز، بستني هاي صنعتي، انواع نان فانتزي، موز، خيار، كيوي، هر نوع مواد غذايي كنسرو شده، چاي پيتزا، قند و شكر، شيريني هاي قنادي، كره كارخانه اي، مرغ و تخم مرغ ماشيني، هرگونه نوشيدني اسانس دارف آبليموي كارخانه اي، استفاده از ظروف آلومينيومي، پلوپز، زودپز تفلون، قليان ميوه اي، آب كلردار فلورايدي، گوشت با ماست، شير با ميوه، خام با پخته ممنوع است.

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

درمان گیاهی بیماری پروستات یکشنبه سوم اسفند 1393 12:4

درمان گیاهی بیماری پروستات

 

 

 
 
 
 

 post_image

درمان گیاهی بیماری پروستات

داروی گیاهی و بزرگی خوش خیم پروستات

سابقه درمان بیماری ها با گیاهان دارویی به قدمت تاریخ زیست انسان بر روی کره زمین است وانسان به کمک گیاهان دارویی خود را درمان کرده و می کند. انسان تنها با داروهای شیمیایی درمان نمی شود بلکه همه عوامل طبیعی نقش درمان را دارند و دارو نهایتا نقش پیشگیری را در برابر بیماری ها ایفا می کند. وجود گیاهان در طبیعت یکی از نعمتهای بزرگ الهی محسوب می شود این بیماری بر اثر تغییرات هورمونی حاصله نظیر کم شدن مقدار آندرسترون و یا افزایش مقادیر سرمی استروژن، استرادیول و آندروژن بوجود می آید.

داروهای گیاهی در درمان بزرگی خوش خیم پروستات

نقش درمانی داروهای گیاهی ازقبیل گزنه، تخم کدو،گندم ،سیاه دانه ومیوه آلو از مدتها پیش دردرمان بزرگی خوش خیم پروستات به اثبات رسیده است امروزه نیز قرص و کپسول‌های تهیه شده از این داروهای گیاهی در کشورهای پیشرفته برای درمان بیماری فوق کاربرد دارد.

در ایران نیز یکی از داروهای درمانی بیماری مذکور با نام پروستاتان از گیاهان تهیه شده است ، علاوه برگیاهان یاد شده، نقش درمانی برخی گیاهان مانند دسته ای از نخل‌ها در آمریکای‌جنوبی، گل زرد آفریقایی در آفریقا و نیز گیاهانی از نژاد کاج و صنوبر در درمان بزرگی خوش خیم پروستات به اثبات رسیده است.

اینکه امروزه دو دسته از داروهای مهم‌شیمیایی که درمان بیماری بزرگی‌خوش‌خیم پروستات به‌کارمی‌روند شامل داروهای ضد تسترون و داروهای مهارکننده سمپاتیک هستند ،این درحالیست که گیاهان نه تنها این دو خاصیت (ضد تسترون و مهارکننده سمپاتیک) را دارا هستند بلکه خاصیت ضد التهابی و ضد هورمون رشد داشته و دارای استروژن و پروستاگلندین(که دارای خاصیت ضد التهاب بوده و نقش اساسی در سنتز را برعهده دارد) را دارا هستند.
البته افراد نباید از مصرف داورهای شیمیایی خودداری کرده و تنها به مصرف داروهای گیاهی روی آورند چراکه مقدار موثر موجود در فرآورده های گیاهی برای قضاوت بالینی نتیجه درمان به طور علمی قابل اثبات نیست.
شرکت‌ها و کارخانه های تولید داروهای گیاهی تابع قوانین کنترل دارویی آن کشور نیستند و نیز فروشگاه‌ها منعی برای فروش اینگونه داروها ندارند، اما این مسئله نباید موجب عدم‌کنترل داروهای گیاهی توسط مسئولین‌شود و تحقیق درخصوص این داروها همواره ضروری و لازم است.
در پایان مطالعات دقیق با گروه شاهد را در زمینه تاثیر داروهای گیاهی در درمان بزرگی خوش‌خیم پروستات ضروری دانسته و افرادی که بیماری آنها به مرحله جراحی رسیده است باید تحت عمل قرار گیرند و بدانند که مصرف داروهای گیاهی وحتی شیمیایی در درمان پروستات آنها موثر نخواهد بود.
لازم به‌ذکراست؛ بزرگی‌خوش‌خیم‌پروستات منجربه اشکال در تخلیه ادرار و احتباس‌ادرار و درنهایت عفونت ادراری و نارسایی‌ کلیه می‌شود.

در کنار مصرف مواد غذایی مناسب برای پیشگیری از ابتلاء، چنانچه بیماری حاد شود، می‌توان از گیاهان دارویی مفید برای درمان اختلالات پروستات (به ویژه تورم) بهره جست. از جمله این گیاهان دارویی می‌توان به نخل اره‌ای ایرانی، گزنه، کدوی پوست کاغذی، کتان روغنی، شیرین بیان، قارچ گانودرما، جینسینگ آسیایی، تویا، سویا، ادریسی، دم‌اسب، ذرت، شبدر قرمز، چای سبز، انگور خرس، مِلون تلخ(خربزه وحشی)، بارهنگ(اسفرزه) آبی و خربزه درختی اشاره کرد که اینک به توضیح آنها می‌پردازیم:

۱ـ گزنه (انجره):

گیاهی گرم و خشک که عمدتاً از پیکر رویشی آن(ساقه، برگ‌ و ریشه) برای درمان استفاده می‌شود. به منظور درمان تورم و التهاب پروستات می‌توان روزی سه نوبت در هر نوبت یک قاشق مرباخوری از پیکر رویشی خشک و خرد شده گزنه را در یک فنجان آب جوش دم کرده، پس از ۱۵ دقیقه میل نمود. هم‌چنین دم کرده ریشه گزنه نیز در درمان تورم پروستات بسیار مفید است.

 ۲ـ دانه‌های کدوی طبی (کدوی بذر برهنه):

این گیاه، بومی ایران نبوده و در طی سالیان گذشته توسط دکتر رضا امیدبیگی وارد کشور گردیده که در همین جا می‌بایست از زحمات و خدمات ارزنده ایشان در جهت احیاء طب سنتی با استفاده از گیاهان دارویی اصلاح شده و کمک به حفظ عرصه‌های طبیعی کشور تشکر و قدردانی نمود. قسمت مورد استفاده این گیاه در درمان تورم پروستات و سوزش مجاری ادراری، دانه‌های بدون پوست می‌باشند که به صورت خام و یا فرآوری شده (روغن حاصل از دانه‌ها) مورد استفاده قرار می‌گیرند. افراد دچار چنین اختلالاتی می‌توانند روزی سه نوبت در هر نوبت بین ۱۰ تا ۱۵ عدد از دانه‌ها و یا در صورت دراختیار داشتن روغن آن، روزی سه نوبت در هر نوبت ۱۵ تا ۲۰ قطره از روغن را میل نمایند.

 ۳ـ نخل اره‌ای ایرانی:

 این گیاه نوعی نخل زینتی است که عموماً در شرایط آب و هوایی گرم رشد می‌یابد. قسمت مورد استفاده این گیاه میوه‌های رسیده سیاه مایل به آبی است که پس از خشک شدن استفاده می‌شود. این میوه معمولاً به صورت‌های ذیل استفاده می‌شود:

میوه خام خشک، چای، پودر میوه خشک شده، قرص میوه خشک شده و تنتورهای مایع.

۴ـ چای سبز:

 این گیاه به لحاظ دارا بودن ماده‌ کوئرسیتین که یک آنتی اکسیدان بسیار قوی می‌باشد، در درمان تورم پروستات مفید است. هم‌چنین به دلیل خاصیت ضد باکتریایی این ماده، از چای سبز در درمان التهاب پروستات نیز استفاده فراوانی می‌شود. جهت مصرف می‌توان روزانه سه نوبت، هر نوبت یک قاشق مرباخوری از چای سبز را در یک لیوان آب جوش دم کرده، پس از ۱۵ دقیقه
میل نمود.

 ۵ـ کتان روغن:

قسمت مورد استفاده این گیاه، دانه‌های آسیاب شده آن و یا روغن استخراج شده از دانه‌ها می‌باشد. لازم به ذکر است دانه‌های کتان دارای طبیعت گرم و تر می‌‌باشند. جهت مصرف می‌توان روزانه سه نوبت هر نوبت یک قاشق مرباخوری از پودر کتان و یا یک قاشق چای‌خوری روغن دانه‌ها را مصرف نمود.

 ۶ـ شبدر قرمز:

 دارای طبیعتی گرم و تر بوده و اندام مصرفی آن گل‌ها می‌باشند. مصرف سه نوبت در روز از دم کرده یک قاشق مرباخوری از گل‌های خشک شده آن و میل نمودن آن پس از ۱۵ دقیقه می‌تواند برای درمان تورم پروستات مفید باشد.

 ۷ـ دم اسب:

گیاهی است که در نواحی معتدل و مرطوب جهان یافت می‌گردد. طبیعت این گیاه سرد و خشک است و اندام مصرفی آن پیکر رویشی گیاه می‌باشد. به لحاظ وجود ماده سیلیکا دراین گیاه، مصرف آن می‌تواند التهاب‌های پروستات و مشکلات ادراری را به حداقل برساند. مصرف روزانه دو گرم از پودر گیاه خشک شده دم اسب برای درمان التهاب پروستات توصیه شده است. مصرف بیشتر آن عوارضی نظیر افزایش فشارخون را به دنبال خواهد داشت.

 ۸- شیرین بیان:

 گیاهی است با طبیعت گرم و خشک که ریشه و ریزوم‌ها، اندام دارویی آن محسوب می‌شوند. اگر چه کاربرد اصلی این گیاه، درمان اختلالات مربوط به سیستم گوارش نظیر زخم معده، زخم روده، زخم اثنی عشر و ورم معده و روده می‌باشد، اما در درمان تورم پروستات نیز مفید است. مصرف روزانه سه نوبت دم کرده پودر ریشه شیرین بیان، هر نوبت یک قاشق چای‌خوری در یک لیوان آب جوش و پس از ۱۵ دقیقه میل نمودن، جهت درمان بسیار مؤثر می‌باشد. درصورت موجود نبودن پودر می‌توان از جوشانده ریشه‌های خرد شده استفاده نمود.

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

درمان گیاهی بیماری پروستات یکشنبه سوم اسفند 1393 12:4

درمان گیاهی بیماری پروستات

 

 

 
 
 
 

 post_image

درمان گیاهی بیماری پروستات

داروی گیاهی و بزرگی خوش خیم پروستات

سابقه درمان بیماری ها با گیاهان دارویی به قدمت تاریخ زیست انسان بر روی کره زمین است وانسان به کمک گیاهان دارویی خود را درمان کرده و می کند. انسان تنها با داروهای شیمیایی درمان نمی شود بلکه همه عوامل طبیعی نقش درمان را دارند و دارو نهایتا نقش پیشگیری را در برابر بیماری ها ایفا می کند. وجود گیاهان در طبیعت یکی از نعمتهای بزرگ الهی محسوب می شود این بیماری بر اثر تغییرات هورمونی حاصله نظیر کم شدن مقدار آندرسترون و یا افزایش مقادیر سرمی استروژن، استرادیول و آندروژن بوجود می آید.

داروهای گیاهی در درمان بزرگی خوش خیم پروستات

نقش درمانی داروهای گیاهی ازقبیل گزنه، تخم کدو،گندم ،سیاه دانه ومیوه آلو از مدتها پیش دردرمان بزرگی خوش خیم پروستات به اثبات رسیده است امروزه نیز قرص و کپسول‌های تهیه شده از این داروهای گیاهی در کشورهای پیشرفته برای درمان بیماری فوق کاربرد دارد.

در ایران نیز یکی از داروهای درمانی بیماری مذکور با نام پروستاتان از گیاهان تهیه شده است ، علاوه برگیاهان یاد شده، نقش درمانی برخی گیاهان مانند دسته ای از نخل‌ها در آمریکای‌جنوبی، گل زرد آفریقایی در آفریقا و نیز گیاهانی از نژاد کاج و صنوبر در درمان بزرگی خوش خیم پروستات به اثبات رسیده است.

اینکه امروزه دو دسته از داروهای مهم‌شیمیایی که درمان بیماری بزرگی‌خوش‌خیم پروستات به‌کارمی‌روند شامل داروهای ضد تسترون و داروهای مهارکننده سمپاتیک هستند ،این درحالیست که گیاهان نه تنها این دو خاصیت (ضد تسترون و مهارکننده سمپاتیک) را دارا هستند بلکه خاصیت ضد التهابی و ضد هورمون رشد داشته و دارای استروژن و پروستاگلندین(که دارای خاصیت ضد التهاب بوده و نقش اساسی در سنتز را برعهده دارد) را دارا هستند.
البته افراد نباید از مصرف داورهای شیمیایی خودداری کرده و تنها به مصرف داروهای گیاهی روی آورند چراکه مقدار موثر موجود در فرآورده های گیاهی برای قضاوت بالینی نتیجه درمان به طور علمی قابل اثبات نیست.
شرکت‌ها و کارخانه های تولید داروهای گیاهی تابع قوانین کنترل دارویی آن کشور نیستند و نیز فروشگاه‌ها منعی برای فروش اینگونه داروها ندارند، اما این مسئله نباید موجب عدم‌کنترل داروهای گیاهی توسط مسئولین‌شود و تحقیق درخصوص این داروها همواره ضروری و لازم است.
در پایان مطالعات دقیق با گروه شاهد را در زمینه تاثیر داروهای گیاهی در درمان بزرگی خوش‌خیم پروستات ضروری دانسته و افرادی که بیماری آنها به مرحله جراحی رسیده است باید تحت عمل قرار گیرند و بدانند که مصرف داروهای گیاهی وحتی شیمیایی در درمان پروستات آنها موثر نخواهد بود.
لازم به‌ذکراست؛ بزرگی‌خوش‌خیم‌پروستات منجربه اشکال در تخلیه ادرار و احتباس‌ادرار و درنهایت عفونت ادراری و نارسایی‌ کلیه می‌شود.

در کنار مصرف مواد غذایی مناسب برای پیشگیری از ابتلاء، چنانچه بیماری حاد شود، می‌توان از گیاهان دارویی مفید برای درمان اختلالات پروستات (به ویژه تورم) بهره جست. از جمله این گیاهان دارویی می‌توان به نخل اره‌ای ایرانی، گزنه، کدوی پوست کاغذی، کتان روغنی، شیرین بیان، قارچ گانودرما، جینسینگ آسیایی، تویا، سویا، ادریسی، دم‌اسب، ذرت، شبدر قرمز، چای سبز، انگور خرس، مِلون تلخ(خربزه وحشی)، بارهنگ(اسفرزه) آبی و خربزه درختی اشاره کرد که اینک به توضیح آنها می‌پردازیم:

۱ـ گزنه (انجره):

گیاهی گرم و خشک که عمدتاً از پیکر رویشی آن(ساقه، برگ‌ و ریشه) برای درمان استفاده می‌شود. به منظور درمان تورم و التهاب پروستات می‌توان روزی سه نوبت در هر نوبت یک قاشق مرباخوری از پیکر رویشی خشک و خرد شده گزنه را در یک فنجان آب جوش دم کرده، پس از ۱۵ دقیقه میل نمود. هم‌چنین دم کرده ریشه گزنه نیز در درمان تورم پروستات بسیار مفید است.

 ۲ـ دانه‌های کدوی طبی (کدوی بذر برهنه):

این گیاه، بومی ایران نبوده و در طی سالیان گذشته توسط دکتر رضا امیدبیگی وارد کشور گردیده که در همین جا می‌بایست از زحمات و خدمات ارزنده ایشان در جهت احیاء طب سنتی با استفاده از گیاهان دارویی اصلاح شده و کمک به حفظ عرصه‌های طبیعی کشور تشکر و قدردانی نمود. قسمت مورد استفاده این گیاه در درمان تورم پروستات و سوزش مجاری ادراری، دانه‌های بدون پوست می‌باشند که به صورت خام و یا فرآوری شده (روغن حاصل از دانه‌ها) مورد استفاده قرار می‌گیرند. افراد دچار چنین اختلالاتی می‌توانند روزی سه نوبت در هر نوبت بین ۱۰ تا ۱۵ عدد از دانه‌ها و یا در صورت دراختیار داشتن روغن آن، روزی سه نوبت در هر نوبت ۱۵ تا ۲۰ قطره از روغن را میل نمایند.

 ۳ـ نخل اره‌ای ایرانی:

 این گیاه نوعی نخل زینتی است که عموماً در شرایط آب و هوایی گرم رشد می‌یابد. قسمت مورد استفاده این گیاه میوه‌های رسیده سیاه مایل به آبی است که پس از خشک شدن استفاده می‌شود. این میوه معمولاً به صورت‌های ذیل استفاده می‌شود:

میوه خام خشک، چای، پودر میوه خشک شده، قرص میوه خشک شده و تنتورهای مایع.

۴ـ چای سبز:

 این گیاه به لحاظ دارا بودن ماده‌ کوئرسیتین که یک آنتی اکسیدان بسیار قوی می‌باشد، در درمان تورم پروستات مفید است. هم‌چنین به دلیل خاصیت ضد باکتریایی این ماده، از چای سبز در درمان التهاب پروستات نیز استفاده فراوانی می‌شود. جهت مصرف می‌توان روزانه سه نوبت، هر نوبت یک قاشق مرباخوری از چای سبز را در یک لیوان آب جوش دم کرده، پس از ۱۵ دقیقه
میل نمود.

 ۵ـ کتان روغن:

قسمت مورد استفاده این گیاه، دانه‌های آسیاب شده آن و یا روغن استخراج شده از دانه‌ها می‌باشد. لازم به ذکر است دانه‌های کتان دارای طبیعت گرم و تر می‌‌باشند. جهت مصرف می‌توان روزانه سه نوبت هر نوبت یک قاشق مرباخوری از پودر کتان و یا یک قاشق چای‌خوری روغن دانه‌ها را مصرف نمود.

 ۶ـ شبدر قرمز:

 دارای طبیعتی گرم و تر بوده و اندام مصرفی آن گل‌ها می‌باشند. مصرف سه نوبت در روز از دم کرده یک قاشق مرباخوری از گل‌های خشک شده آن و میل نمودن آن پس از ۱۵ دقیقه می‌تواند برای درمان تورم پروستات مفید باشد.

 ۷ـ دم اسب:

گیاهی است که در نواحی معتدل و مرطوب جهان یافت می‌گردد. طبیعت این گیاه سرد و خشک است و اندام مصرفی آن پیکر رویشی گیاه می‌باشد. به لحاظ وجود ماده سیلیکا دراین گیاه، مصرف آن می‌تواند التهاب‌های پروستات و مشکلات ادراری را به حداقل برساند. مصرف روزانه دو گرم از پودر گیاه خشک شده دم اسب برای درمان التهاب پروستات توصیه شده است. مصرف بیشتر آن عوارضی نظیر افزایش فشارخون را به دنبال خواهد داشت.

 ۸- شیرین بیان:

 گیاهی است با طبیعت گرم و خشک که ریشه و ریزوم‌ها، اندام دارویی آن محسوب می‌شوند. اگر چه کاربرد اصلی این گیاه، درمان اختلالات مربوط به سیستم گوارش نظیر زخم معده، زخم روده، زخم اثنی عشر و ورم معده و روده می‌باشد، اما در درمان تورم پروستات نیز مفید است. مصرف روزانه سه نوبت دم کرده پودر ریشه شیرین بیان، هر نوبت یک قاشق چای‌خوری در یک لیوان آب جوش و پس از ۱۵ دقیقه میل نمودن، جهت درمان بسیار مؤثر می‌باشد. درصورت موجود نبودن پودر می‌توان از جوشانده ریشه‌های خرد شده استفاده نمود.

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

درمان گیاهی بیماری پروستات یکشنبه سوم اسفند 1393 12:4

درمان گیاهی بیماری پروستات

 

 

 
 
 
 

 post_image

درمان گیاهی بیماری پروستات

داروی گیاهی و بزرگی خوش خیم پروستات

سابقه درمان بیماری ها با گیاهان دارویی به قدمت تاریخ زیست انسان بر روی کره زمین است وانسان به کمک گیاهان دارویی خود را درمان کرده و می کند. انسان تنها با داروهای شیمیایی درمان نمی شود بلکه همه عوامل طبیعی نقش درمان را دارند و دارو نهایتا نقش پیشگیری را در برابر بیماری ها ایفا می کند. وجود گیاهان در طبیعت یکی از نعمتهای بزرگ الهی محسوب می شود این بیماری بر اثر تغییرات هورمونی حاصله نظیر کم شدن مقدار آندرسترون و یا افزایش مقادیر سرمی استروژن، استرادیول و آندروژن بوجود می آید.

داروهای گیاهی در درمان بزرگی خوش خیم پروستات

نقش درمانی داروهای گیاهی ازقبیل گزنه، تخم کدو،گندم ،سیاه دانه ومیوه آلو از مدتها پیش دردرمان بزرگی خوش خیم پروستات به اثبات رسیده است امروزه نیز قرص و کپسول‌های تهیه شده از این داروهای گیاهی در کشورهای پیشرفته برای درمان بیماری فوق کاربرد دارد.

در ایران نیز یکی از داروهای درمانی بیماری مذکور با نام پروستاتان از گیاهان تهیه شده است ، علاوه برگیاهان یاد شده، نقش درمانی برخی گیاهان مانند دسته ای از نخل‌ها در آمریکای‌جنوبی، گل زرد آفریقایی در آفریقا و نیز گیاهانی از نژاد کاج و صنوبر در درمان بزرگی خوش خیم پروستات به اثبات رسیده است.

اینکه امروزه دو دسته از داروهای مهم‌شیمیایی که درمان بیماری بزرگی‌خوش‌خیم پروستات به‌کارمی‌روند شامل داروهای ضد تسترون و داروهای مهارکننده سمپاتیک هستند ،این درحالیست که گیاهان نه تنها این دو خاصیت (ضد تسترون و مهارکننده سمپاتیک) را دارا هستند بلکه خاصیت ضد التهابی و ضد هورمون رشد داشته و دارای استروژن و پروستاگلندین(که دارای خاصیت ضد التهاب بوده و نقش اساسی در سنتز را برعهده دارد) را دارا هستند.
البته افراد نباید از مصرف داورهای شیمیایی خودداری کرده و تنها به مصرف داروهای گیاهی روی آورند چراکه مقدار موثر موجود در فرآورده های گیاهی برای قضاوت بالینی نتیجه درمان به طور علمی قابل اثبات نیست.
شرکت‌ها و کارخانه های تولید داروهای گیاهی تابع قوانین کنترل دارویی آن کشور نیستند و نیز فروشگاه‌ها منعی برای فروش اینگونه داروها ندارند، اما این مسئله نباید موجب عدم‌کنترل داروهای گیاهی توسط مسئولین‌شود و تحقیق درخصوص این داروها همواره ضروری و لازم است.
در پایان مطالعات دقیق با گروه شاهد را در زمینه تاثیر داروهای گیاهی در درمان بزرگی خوش‌خیم پروستات ضروری دانسته و افرادی که بیماری آنها به مرحله جراحی رسیده است باید تحت عمل قرار گیرند و بدانند که مصرف داروهای گیاهی وحتی شیمیایی در درمان پروستات آنها موثر نخواهد بود.
لازم به‌ذکراست؛ بزرگی‌خوش‌خیم‌پروستات منجربه اشکال در تخلیه ادرار و احتباس‌ادرار و درنهایت عفونت ادراری و نارسایی‌ کلیه می‌شود.

در کنار مصرف مواد غذایی مناسب برای پیشگیری از ابتلاء، چنانچه بیماری حاد شود، می‌توان از گیاهان دارویی مفید برای درمان اختلالات پروستات (به ویژه تورم) بهره جست. از جمله این گیاهان دارویی می‌توان به نخل اره‌ای ایرانی، گزنه، کدوی پوست کاغذی، کتان روغنی، شیرین بیان، قارچ گانودرما، جینسینگ آسیایی، تویا، سویا، ادریسی، دم‌اسب، ذرت، شبدر قرمز، چای سبز، انگور خرس، مِلون تلخ(خربزه وحشی)، بارهنگ(اسفرزه) آبی و خربزه درختی اشاره کرد که اینک به توضیح آنها می‌پردازیم:

۱ـ گزنه (انجره):

گیاهی گرم و خشک که عمدتاً از پیکر رویشی آن(ساقه، برگ‌ و ریشه) برای درمان استفاده می‌شود. به منظور درمان تورم و التهاب پروستات می‌توان روزی سه نوبت در هر نوبت یک قاشق مرباخوری از پیکر رویشی خشک و خرد شده گزنه را در یک فنجان آب جوش دم کرده، پس از ۱۵ دقیقه میل نمود. هم‌چنین دم کرده ریشه گزنه نیز در درمان تورم پروستات بسیار مفید است.

 ۲ـ دانه‌های کدوی طبی (کدوی بذر برهنه):

این گیاه، بومی ایران نبوده و در طی سالیان گذشته توسط دکتر رضا امیدبیگی وارد کشور گردیده که در همین جا می‌بایست از زحمات و خدمات ارزنده ایشان در جهت احیاء طب سنتی با استفاده از گیاهان دارویی اصلاح شده و کمک به حفظ عرصه‌های طبیعی کشور تشکر و قدردانی نمود. قسمت مورد استفاده این گیاه در درمان تورم پروستات و سوزش مجاری ادراری، دانه‌های بدون پوست می‌باشند که به صورت خام و یا فرآوری شده (روغن حاصل از دانه‌ها) مورد استفاده قرار می‌گیرند. افراد دچار چنین اختلالاتی می‌توانند روزی سه نوبت در هر نوبت بین ۱۰ تا ۱۵ عدد از دانه‌ها و یا در صورت دراختیار داشتن روغن آن، روزی سه نوبت در هر نوبت ۱۵ تا ۲۰ قطره از روغن را میل نمایند.

 ۳ـ نخل اره‌ای ایرانی:

 این گیاه نوعی نخل زینتی است که عموماً در شرایط آب و هوایی گرم رشد می‌یابد. قسمت مورد استفاده این گیاه میوه‌های رسیده سیاه مایل به آبی است که پس از خشک شدن استفاده می‌شود. این میوه معمولاً به صورت‌های ذیل استفاده می‌شود:

میوه خام خشک، چای، پودر میوه خشک شده، قرص میوه خشک شده و تنتورهای مایع.

۴ـ چای سبز:

 این گیاه به لحاظ دارا بودن ماده‌ کوئرسیتین که یک آنتی اکسیدان بسیار قوی می‌باشد، در درمان تورم پروستات مفید است. هم‌چنین به دلیل خاصیت ضد باکتریایی این ماده، از چای سبز در درمان التهاب پروستات نیز استفاده فراوانی می‌شود. جهت مصرف می‌توان روزانه سه نوبت، هر نوبت یک قاشق مرباخوری از چای سبز را در یک لیوان آب جوش دم کرده، پس از ۱۵ دقیقه
میل نمود.

 ۵ـ کتان روغن:

قسمت مورد استفاده این گیاه، دانه‌های آسیاب شده آن و یا روغن استخراج شده از دانه‌ها می‌باشد. لازم به ذکر است دانه‌های کتان دارای طبیعت گرم و تر می‌‌باشند. جهت مصرف می‌توان روزانه سه نوبت هر نوبت یک قاشق مرباخوری از پودر کتان و یا یک قاشق چای‌خوری روغن دانه‌ها را مصرف نمود.

 ۶ـ شبدر قرمز:

 دارای طبیعتی گرم و تر بوده و اندام مصرفی آن گل‌ها می‌باشند. مصرف سه نوبت در روز از دم کرده یک قاشق مرباخوری از گل‌های خشک شده آن و میل نمودن آن پس از ۱۵ دقیقه می‌تواند برای درمان تورم پروستات مفید باشد.

 ۷ـ دم اسب:

گیاهی است که در نواحی معتدل و مرطوب جهان یافت می‌گردد. طبیعت این گیاه سرد و خشک است و اندام مصرفی آن پیکر رویشی گیاه می‌باشد. به لحاظ وجود ماده سیلیکا دراین گیاه، مصرف آن می‌تواند التهاب‌های پروستات و مشکلات ادراری را به حداقل برساند. مصرف روزانه دو گرم از پودر گیاه خشک شده دم اسب برای درمان التهاب پروستات توصیه شده است. مصرف بیشتر آن عوارضی نظیر افزایش فشارخون را به دنبال خواهد داشت.

 ۸- شیرین بیان:

 گیاهی است با طبیعت گرم و خشک که ریشه و ریزوم‌ها، اندام دارویی آن محسوب می‌شوند. اگر چه کاربرد اصلی این گیاه، درمان اختلالات مربوط به سیستم گوارش نظیر زخم معده، زخم روده، زخم اثنی عشر و ورم معده و روده می‌باشد، اما در درمان تورم پروستات نیز مفید است. مصرف روزانه سه نوبت دم کرده پودر ریشه شیرین بیان، هر نوبت یک قاشق چای‌خوری در یک لیوان آب جوش و پس از ۱۵ دقیقه میل نمودن، جهت درمان بسیار مؤثر می‌باشد. درصورت موجود نبودن پودر می‌توان از جوشانده ریشه‌های خرد شده استفاده نمود.

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

روحيه تان را از اول صبح تقويت کنيد جمعه یکم فروردین 1393 13:10

روحيه تان را از اول صبح تقويت کنيد

آيا توجه کرده ايد که در بيشتر موارد اگر روزتان را خوب شروع نکنيد، تمام روز شما خراب مي شود و اگر روز را خوب شروع کنيد، آرام تر هستيد؟ اما چگونه مي توانيم هميشه روزمان را خوب شروع کنيم؟

کاري را که دوست داريد، انجام دهيد:به نقل از سايت «Prevention»، به مدت ۳۰ثانيه درباره آن چه دوست داريد انجام دهيد، فکر کنيد. پس از اين که از خواب بيدار شديد، درباره ساعت خوابي که از دست داده ايد فکر نکنيد بلکه به کاري فکر کنيد که در اين مدت کوتاه قبل از ترک منزل مي توانيد انجام دهيد. به عنوان مثال خواندن چند صفحه کتاب مورد علاقه. اين امر باعث مي شود با روحيه خوب، روزتان را سپري کنيد.

غذاي متعادل بخوريد:در وعده صبحانه مخلوط مغذي کربوهيدرات و پروتئين مصرف کنيد که تا زمان ناهار شما را سير نگه مي دارد. همچنين نتايج بررسي ها نشان مي دهد، مصرف ميزان متعادل کافئين، باعث بهبود خلق و خو و افزايش آگاهي ذهني مي شود.

در هواي تازه تنفس کنيد:ورزش کردن در فضاي باز و سبز، پياده روي، باغباني و ... حتي اگر براي چند دقيقه باشد علاوه بر افزايش روحيه، اعتماد به نفس شما را نيز بالا مي برد. انجام اين فعاليت ها کنار آب از جمله رودخانه، درياچه و آبشار تأثير بهتري دارد.

به صداي طبيعت گوش دهيد:اگر فرصت خارج شدن از منزل را نداريد، به صداي ضبط شده طبيعت گوش دهيد، نتايج بررسي هاي جديد نشان مي دهد افرادي که به صداي همزمان پرندگان و آب گوش مي دهند، سريع تر از يک موقعيت پراسترس رهايي پيدا مي کنند. پس پنجره ها را باز کنيد و از صداي طبيعت، لذت ببريد.

تمرکز کنيد:متخصصان توصيه مي کنند که اول روز ۵بار نفس عميق بکشيد و تصميم بگيريد امروز را به خوبي سپري کنيد. طي روز اگر هم دچار ناراحتي شديد، ۵ بار نفس عميق بکشيد.

شکلات داغ بخوريد:نتايج بررسي هاي اخير نشان مي دهد، خوردن شکلات داغ که حاوي فلاوانوئيد است، خلق و خو را بهبود مي دهد و ميزان هوشياري را نيز افزايش مي دهد. پروتئين و کربوهيدرات موجود در شير کم چرب تا زمان ناهار ميزان قندخون را ثابت نگه مي دارد.

نعناع استنشاق کنيد:اين کار علاوه بر تقويت روحيه و افزايش تمرکز، با خستگي مفرط نيز مقابله مي کند. روغن يا برگ هاي نعناع را کنار تخت خود قرار دهيد و به محض بيدار شدن از خواب، آن را بو کنيد يا اين که پس از صرف صبحانه، آدامس نعناعي بجويد.

لبخند بزنيد:لبخند زدن آسان ترين راه براي تغيير دادن روحيه خود و اطرافيان است. پس اين ثروت باارزش خود را در اول صبح با همه تقسيم کنيد.

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

پرسش وپاسخ12/92 جمعه یکم فروردین 1393 13:7

پرسش وپاسخ

در ستون پرسش و پاسخ امروز به سوالات خوانندگان از ديدگاه طب اسلامي و سنتي پاسخ داده مي شود. همان طور که بارها يادآوري کرده ايم تجويز دارو (حتي داروهاي گياهي) تنها با معاينه باليني، گرفتن شرح حال و تشخيص مزاج بيمار امکان پذير است و اگر در پاسخ به سوالات، مصرف داروي گياهي توصيه مي شود،بهتر است پس از مشورت با متخصص طب اسلامي و سنتي مصرف شود.

دکتر سيد سعيد اسماعيلي پزشک و محقق طب اسلامي به سوالات شما پاسخ مي دهد:

س: ۲۷ ساله ام. پاهايم از زانو تا سر انگشتان درد مي کند. درمان آن چيست؟

ج: درد پا عوامل مختلفي دارد. يکي از عوامل شايع آن افزايش سوداست که همراه با کبودي يا بروز رگ هاي واريس در پاست. اما اگر دليل درد پا، افزايش بلغم باشد همراه با ورم است و در فصل سرد سال بيشتر مي شود. اگر پا، درد و قرمزي و ورم دارد، مشکل ناشي از افزايش اخلاط گرم صفرا يا خون است. بنابراين بايد علت مشخص و بر اساس آن درمان انجام شود.

س: علت خال هاي گوشتي که در ناحيه زير بغل، کشاله ران و اندام تناسلي ديده و روز به روز بيشتر مي شود، چيست؟ چه درماني دارد؟ آيا واگيردار است؟ در صورت واگيردار بودن چگونه مي توان از سرايت آن جلوگيري کرد؟

ج: خال هاي گوشتي معمولاً به دليل افزايش سودا به وجود مي آيد و پرهيز از مصرف غذاهاي سودازا و استفاده از شربت سوداک مفيد است. مصرف روزي ۱ تا ۲ ليوان شربت سوداک به مرور اين خال ها را کوچک مي کند و از بين مي برد. با مشورت پزشک انجام فصد مفيد است.از بابت واگيردار بودن خال ها هم نگران نباشيد زيرا مشکلات داخلي بدن شما باعث بيماري شده و اين بيماري واگيردار نيست. از آنجا که روز به روز تعداد خال ها زيادتر مي شود اين امر نشانه اين است که سودا در بدن شما افزايش يافته است. به احتمال زياد شما پرهيزهاي غذايي را رعايت نمي کنيد و از هرچه در اختيار داريد، مصرف مي کنيد، به ويژه غذاهاي سودازا. بنابراين پرهيز از مصرف غذاهاي سودازا را جدي بگيريد.

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |


خيار، براي کاهش تب هاي عفوني مفيد است

خيار گياهي متعلق به خانواده کدوسبز است. اين صيفي بومي کشور هند است و در ساير نقاط دنيا نيز کشت مي شود. حدود بيست قرن پيش از ميلاد مسيح، مصريان از اين گياه استفاده مي کردند. خيار گياه علفي و يک ساله با ساقه خزنده و پوشيده از خارهاي نازک است. اين گياه حاوي ويتامين B2،B3،B1،K،E،C،A، کلسيم، آهن و پتاسيم و روي است.طبيعت خيار سرد و تر است به همين دليل جزو گياهان ادرارآور محسوب مي شود.

خيار در رفع ناراحتي هاي جلدي، دفع سموم و چربي هاي مضر، درمان دردهاي کليه، نقرس، روماتيسم، رفع چاقي، يرقان و تب هاي عفوني مفيد است.ماليدن آب خيار براي رفع خارش مفيد است.قراردادن خيار روي پوست، حرارت و التهاب را کاهش مي دهد.از طرفي خنک کننده و تميزکننده پوست است.خيار آنزيمي به نام ارپسين (Erepsin) دارد که به هضم پروتئين کمک مي کند.ويتامين k موجود در آن، مانع از رشد سلول هاي سرطاني مي شود.

پوست خيار منبع سيليکا (Silica) است که براي حفظ بافت پيوندي پوست موثر است.

خيار عطش را کاهش مي دهد.

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

داب غذا خوردن در سفر از نگاه طب سنتي جمعه یکم فروردین 1393 13:4
 

روي خط سلامت
آداب غذا خوردن در سفر از نگاه طب سنتي
 

براي پيشگيري از بيماري هاي قابل انتقال از آب، مصرف ترشي سير و ترشي پياز مفيد است و بهتر است از مصرف آش،سوپ و غذاهايي مانند سالاد الويه، همبرگر، کباب کوبيده و پياز در مکان هايي که قابل اطمينان نيست، خودداري شود.

غلامرضا کردافشاري در گفت وگو با فارس درباره توصيه هاي نوروزي سفر از ديدگاه طب سنتي گفت: اگر در نوروز قصد سفر داريد، بايد قبل از آن خود را به هر آنچه در سفر پيش خواهد آمد مانند بي خوابي، گرسنگي، تشنگي، سرما و گرما و... عادت دهيد مثلاً اگر مقصد سفر مناطق گرمسير (مانند جنوب کشور) است، از مدتي قبل خود را به گرما عادت دهيد و خود را در معرض کولر و پنکه و... قرار ندهيد.

اين متخصص طب سنتي تصريح کرد: بلافاصله قبل از حرکت غذا نخوريد و با شکم پر سوار خودرو نشويد. در هنگام حرکت نيز تا حد امکان از خوردن و آشاميدن پرهيز کنيد. زيرا حرکتي که بالا و پايين شدن خودرو بر بدن شما تحميل مي کند، باعث به حرکت در آمدن بيش از حد غذا در بدن مي شود و هضم را مختل و نفخ و باد ايجاد مي کند.

 

براي جلوگيري از آب به آب شدن چه کنيم

کردافشاري گفت: براي جلوگيري از کم آبي در طول سفر بهتر است از مقادير متناسب آب استفاده کنيد. البته بهتر است قبل از حرکت از خانه، بطري تميزي را از آب لوله کشي پر کنيد و در سفر همراه داشته باشيد و پس از رسيدن به مقصد نيز براي جلوگيري از ضرر احتمالي آب مقصد يا آب به آب شدن مقداري از آبي را که همراه آورده ايد با آب شهر مقصد مخلوط کنيد و بنوشيد.

وي ادامه داد: البته امروزه با رواج مصرف آب هاي معدني اهميت اين موضوع کمتر شده است ولي تا حد امکان سعي شود از آب هاي معدني استفاده شود که از چشمه هاي اطراف محل سکونت پر شده باشد.

وي افزود: اگر عادت به مصرف آب معدني نداريد، ممکن است همان حالت آب به آب شدن ايجاد شود که مي توانيد از روش اول براي رفع آن بهره بگيريد. در صورتي که به آب آشاميدني سالم دسترسي نداريد، آب را قبل از مصرف حداقل به مدت 1 دقيقه بجوشانيد.

کردافشاري افزود: براي پيشگيري از بيماري هاي قابل انتقال از آب، مصرف ترشي سير و ترشي پياز مفيد است.

اين متخصص طب سنتي ادامه داد: از مصرف آبميوه ها و نوشابه هاي صنعتي نيز پرهيز شود و به جاي آن از آب آشاميدني سالم، يا مخلوط آب و عسل (با توجه به مزاج) استفاده کنيد.

وي با اشاره به اينکه در طول سفر به جاي مصرف غذاهاي سرخ شده، از غذاهاي آب پز، کبابي و تنوري استفاده شود،گفت: از مصرف سوسيس، کالباس، همبرگر و غذاهاي کنسروي و ساير غذاهاي آماده که علاوه بر رعايت نشدن نکات بهداشتي در تهيه آنها، داراي موادي است که سلامتي را به مخاطره مي اندازد، بايد اجتناب کرد.

کردافشاري گفت: غذايي که در سفر به همراه مي بريد بايد کاملاً پخته شده باشد. ممکن است با توجه به مدت تعطيلات و احتمالاً تعجيل در ساعت حرکت، در تهيه غذا کوتاهي شود. به گونه اي که غذا به ويژه گوشت ها به طور کامل پخته نشده و همين امر سبب آلودگي و فساد آن شود.از اين رو بايد به زمان پخت غذاها توجه کرد.

 

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |


زمان هايي که بايد بيشتر مراقب قلب بود

در ايران بيماري هاي قلبي و عروقي، علت اصلي مرگ و مير در مردان و زنان است. آگاهي از عوامل خطر و چگونگي کنترل آن ها، اين فرصت را به وجود مي آورد که بتوان از بروز بيماري قلبي پيشگيري کرد يا در صورت ابتلا از شدت آن کاست. دکترفريدون نوحي رئيس انجمن قلب و عروق ايران در گفت وگو با ايرنا افزود: حدود نيمي از موارد مرگ و مير، ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي ناگهاني است. به گفته وي، بيماري هاي قلبي و عروقي يکي از مهم ترين عوامل مرگ و مير در جهان و ايران محسوب مي شود که چند ريزفاکتور بسيار مهم در ابتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي نقش دارد.

توصيه هاي پزشکي براي مراقبت از قلب (صبح اول وقت)

احتمال حملات قلبي در ساعات اوليه صبح ۴۰درصد بيشتر از زمان هاي ديگر است زيرا به محض بيدار شدن از خواب، بدن شروع به ترشح آدرنالين و ديگر هورمون هاي استرس مي کند که باعث افزايش فشارخون مي شود. در اين حالت خون به دليل کاهش اکسيژن، غليظ و پمپاژ آن سخت تر مي شود و تمام اين موارد براي قلب مضر است. براي پيشگيري از اين مشکل، بهتر است زماني را براي «بيدار شدن از خواب با آرامش کامل» در نظر بگيريد. اگر عادت به ورزش صبحگاهي داريد، قبل از آن حتما با حرکات نرمشي خود را آماده و گرم کنيد تا استرس يک باره به قلب وارد نشود و اگر در حال مصرف داروهاي رقيق کننده خون هستيد، قبل از رفتن به بستر آن را مصرف کنيد.

صبح روز بعد از تعطيلات

۲۰درصد از حملات قلبي در صبح روز پس از تعطيلات اتفاق مي افتد. البته اين زمان به ويژه براي ما ايرانيان روز شنبه است که بعد از استراحت و تفريح جمعه قرار است به کار هفتگي برگرديم و همين مسئله مي تواند استرس زا و شايد ناراحت کننده باشد. بهتر است در روز جمعه استراحت کنيد و سعي کنيد شب به موقع به رختخواب برويد؛ به خصوص اگر قرار است صبح شنبه زود از خواب برخيزيد، در غير اين صورت فشارخون بالا مي رود زيرا بدن به دليل کم خوابي خسته است و ريتم آن نابه سامان خواهد بود. ساعت خواب و بيداري در تمام اوقات بايد برنامه ريزي شده و منظم باشد.

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

مراقب شريان هاي حياتي خود باشيد جمعه یکم فروردین 1393 12:45

مراقب شريان هاي حياتي خود باشيد

ضخيم شدن رگ ها و کاهش انعطاف پذيري آن ها با افزايش سن، روندي طبيعي است. اما در صورت مصرف منظم غذاهاي چرب و نداشتن فعاليت، رگ ها مسدود مي شود. نام ديگر انسداد رگ ها، تصلب شرايين است. به نقل از سايت «نيوزويک»، واقعيت ناخوشايند درباره اين موضوع اين است که در برخي موارد قبل از اين که فرد متوجه شود به بيماري قلبي مبتلا شده است، احتمال انسداد ۸۵ درصد رگ ها وجود دارد.

اما با رعايت نکات ساده و ايجاد تغييراتي در برنامه غذايي مي توان رگ ها را سالم نگه داشت. در اين زمينه اولويت بايد کاهش دادن کلسترول مضر مسدودکننده رگ ها باشد. اين کار را مي توان با اتخاذ يک برنامه غذايي سالم تر انجام داد.

پنير کم چرب و کم نمک انتخاب کنيد.

شير کم چرب مصرف کنيد به ويژه اگر مصرف شما زياد است.

سيب و جو دوسر بيشتري مصرف کنيد. فيبر قابل حل در آن کلسترول مضر را کاهش مي دهد.

سيب زميني را کبابي يا آب پز کنيد.

ميزان مصرف شيريني، بيسکويت، چيپس و... را که حاوي چربي ترانس مضر است و به رگ ها آسيب مي رساند، محدود يا حذف کنيد.

روغن زيتون يا ديگر روغن هاي گياهي را جايگزين کره کنيد.

مصرف گوشت قرمز را کاهش و ميزان مصرف لوبيا و سبزي ها را افزايش دهيد.

گياه آواکادو را به برنامه غذايي خود اضافه کنيد. اين ميوه حاوي تک چربي اشباع نشده و مواد مغذي متعدد و مفيد براي قلب است.

ماست کم چرب يخي يا ميوه را جايگزين بستني پرچرب کنيد.

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

93 جمعه یکم فروردین 1393 12:42

نوروز مبارک1393

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

شفای روح پنجشنبه یکم اسفند 1392 18:6

پیشینه ریکی 
اگر خواهان شفای جسم هستید باید نخست ذهن را شفا بخشید. 
همواره در طول تاریخ، شیوه های معینی برای انتقال انرژی جهانی وجود داشته است. در هزاران سال پیش تبتی ها درک عمیقی از این شیوه ها داشتند و از این علم برای شفای بدن و هماهنگی و هدایت روحشان استفاده می کردند؛ بعدها این علم در هند، ژاپن، مصر، یونان و روم گسترش یافت. 
البته این روش ها فقط در دسترس تعداد کمی از علمای روحانی و راهبران معنوی قرار می گرفت. آن ها هم دانسته هایشان را به شاگردان خود منتقل می کردند. 
بشر پس از پژوهشهای فراوان، با شکلهای متفاوتی از این علم درونی رو به رو شد. اما تعبیر درستی ازآن نداشت تا این که در اواخر قرن نوزدهم دکتر میکائو اوسویی با مطالعه «سوتراهای بودایی» به زبان سانسکریت به این راز دست یافت. بدین ترتیب که روزی یکی از شاگردان اوسویی از او پرسید: « آیا به کتاب مقدس اعتقاد دارید؟» او جواب داد: « بله اعتقاد دارم» شاگرد گفت: « پس معجزه عیسی مسیح را تکرار کنید زیرا خود عیسی مسیح می گوید: همه شما نیز مانند من قادر به شفا خواهید بود.» از آنجا که دکتر اوسویی قادر به این کار نبود فورا از شغلش که مدیریت یک مدرسه پسرانه مسیحی در توکیو بود استعفا کرد و تصمیم گرفت به کشورهای مسیحی غربی سفر کند و معجزات عیسی مسیح را فرا گیرد و اثبات عینی اعتقادات خود را ارائه دهد. 
ولی پس از تحقیق عمیق در این رابطه بر او مسلم شد که قادر به یادگیری این معجزات نیست. از این رو به تحقیق آثار مذاهب بزرگ مشغول شد و فهمید بودا و پیروانش درمانهایی را از قدیم انجام می دهند. پس از هفت سال از امریکا به کیوتو برگشت تا در زمینه «سوتراهای بودایی» مطالعه کند. او به معابد و صومعه های زیادی رفت و با راهبان زیادی در رابطه با درمان صحبت کرد همه آنها این درمانها را قبول داشتند ولی اعتقاد بر این بود که در باب درمان، سکوت شده و از این علم فقط در سلامت روح استفاده می شود. 
اوسویی سال های زیادی را به دعوت راهب بزرگ در صومعه او زندگی کرد و شروع به مطالعه آثار به زبان ژاپنی کرد و سپس برای اینکه بتواند آثار را به زبان اصلی (چینی) مطالعه کند زبان چینی را فرا گرفت و شروع به خواندن سوتراهای بودایی نمود. ولی به هیچ چیز دست نیافت. چون این علم از هند آغاز شده بود، شروع به آموختن زبان سانسکریت کرد و در این زبان به مقام استادی رسید و در این زمان آن چیزی را که می خواست یافت. حال رموز درمان متعلق به او بود ولی نمی دانست چگونه از آنها استفاده کند از این رو تصمیم گرفت برای سه هفته به کوهی که در چند مایلی کیوتو بود برود و از راهب بزرگ خواست اگر تا بعد از 21 روز بازنگشت روز بیست و دوم راهبان را برای جمع آوری استخوانهایش به کوه بفرستد. 
او در کوه شروع به مراقبه کرد و روزه 21 روزه خود را که فقط باید آب می نوشید آغاز کرد و برای اینکه روزها را دنبال کند 21 سنگ در کنار خود گذاشت و با رسیدن هر شب یک سنگ را از خود دور می کرد تا اینکه فقط یک سنگ باقی ماند. در آخرین روز در تاریکی برای دیدن طلوع خورشید نشست و چشم به آسمان دوخت آنگاه از دور نور غریبی را در آسمان دید. نور، روشن و روشن تر می شد و به سرعت به سوی او می آمد، اول از فکر اصابت نور با خودش به فکر گریختن افتاد ولی بعد بی حرکت ایستاد و تصمیم گرفت این تجربه را امتحان کند. نور، با سرعت با پیشانی او اصابت کرد و او بیهوش شد ولی متوجه رنگهای زیبایی به رنگهای رنگین کمان، نور سفیدی که همواره آنها را دنبال می کرد شد و سپس حبابهایی را دید که در میان آنها نمادهای ریکی بودند و هر کدام که درمقابل دیدگانش قرار می گرفتند دستورالعمل استفاده از آنها داده می شد و از این طریق دکتر اوسویی معنای نمادها و طریقه استفاده از آنها را آموخت. 
حال می دانست آنچه که به دنبالش بوده،‌«انرژی حیاتی کیهانی»‌است و آن را « ریکی » نامید و بدین ترتیب سیستم اوسویی برای درمان طبیعی شکل گرفت. 
او هنگام پایین آمدن از کوه پایش به سنگی برخورد کرد و آسیب دید، اما با استفاده از نماد لازم پایش را در دست گرفت و بعد از دقایقی تمام ناراحتی او رفع شد. در پایین کوه در رستوران کوچکی تقاضای صبحانه کرد. در مدت توقف در رستوران کوچک متوجه دختر صاحب رستوران شد که از درد دندان می نالید، دستش را روی صورت دختر گذاشت و درد او را هم آرام کرد. این اولین تجربه های درمانگری ریکی برای دکتر اوسویی بود. او بعدها به محلات فقیرنشین رفت و به معالجه دردمندان و بیماران پرداخت و تعدادی از آن جوانان فقیر را به صومعه نزد راهبان فرستاد تا مهارتهایی را بیاموزند و روزی خود را به دست آورند. 
پس از سالها در کنار خود چهره های آشنایی دید و پس از پرس و جو فهمید آنها جوانانی هستند که به صومعه فرستاده ولی آنها معتقد بودند که به دست آوردن روزی از طریق کار بسیار دشوارتر از گدایی است و همین باعث شد که دکتر اوسویی متوجه شود که جسم فیزیکی فقیران را درمان کرده اما به سلامت روحی آنها توجهی نکرده است و درست در همین زمان 5 اصل روحی ریکی را چنین عنوان کرد: 
فقط برای امروز خشمگین مباش 
فقط برای امروز نگرا ن مباش 
فقط برای امروز ، شکرگزار باش 
فقط برای امروز سخت کوش باش 
فقط برای امروز با همه ی موجودات مهربان باش 
و سپس تصمیم گرفت بعد از این هرگز به کسی که قدر شناس نیست ریکی ندهد. 
سپس سفرهای خود را در سراسر ژاپن آغاز کرد و ریکی را به دیگران آموخت و دانشجویان زیادی پیدا کرد 


اواسط سال 1920 میلادی، دکتر «‌چی جیرو هایاشی» 47 ساله تحت تعلیم دکتر اوسویی به مقام استادی رسید و بعد از وفات دکتر اوسویی به آموزش و درمان در کلینیک خود در توکیو پرداخت. 

اما بعدها ، خانم هاوایو تاکاتا جانشین دکتر هایاشی شد . سال 1900 ، او جزیره هاوایی از پدر و مادری ژاپنی ، که تبعه آمریکا بودند . به دنیا آمد . پس از آنکه با دو بچه‌ی کوچک بیوه شد ، نیروی جسمی و روحی او کاملا تحلیل رفت . در سال 1935 ، زندگی او را به سوی ریکی سوق داد . در آن زمان ، از چند بیماری جدی رنج می برد ، تا اینکه ندایی درون او را به ژاپن هدایت کرد ، تا شفایش را در آنجا جستجو کند . 
با ورود به ژاپن ، در شرف جراحی بود ، که همان صدا دوباره ندا داد ، نیازی به جراحی نیست . او از پزشک خود درباره ی دیگر شیوه های درمان سئوال کرد و آن پزشک کلینیک ریکی دکتر هایاشی را به او توصیه کرد . هنگامی که هاوایو به آنجا رفت ، روزانه دو درمانگر به او انرژی می دادند . پس از چند ماه ، سلامتش را کاملا بازیافت . 
پس از بهبود ،هاوایو شاگرد دکتر هایاشی شد . سپس در 1938 ، با دخترانش به هاوایی بازگشت . حالا او دیگر یک معلم بود . در 1941 ، پس از مرگ دکتر هایاشی ، هاوایو جانشین وی شد . در آنجا سالها به زندگی و درمان پرداخت . در هفتاد سالگی ، خود شروع به تعلیم معلمین ریکی کرد . در 11 دسامبر 1980 ، هاوایو با پرورش 22 معلم ریکی در آمریکا و کانادا ، جهان را ترک گفت. 
مدت کوتاهی پس از مرگ هاوایو تاکاتا ، چند تن از معلمان ریکی جامعه آمریکایی ریکی را در آگوست 1980 ، جهت سازماندهی و هماهنگی در انتقال دانش ریکی ، بنیان گذاردند . 
امروزه ، ریکی توسط دو سازمان عرضه می شود ، که موفقیت چشمگیری بدست آورده اند و هر دو در آمریکا پایه گذاری شده اند . یکی از آنها (( جامعه بین اللملی ریکی در آمریکاست )) ( A.I.R.A ) که هم اکنون T.R.T.A ) ) خوانده می شود و دیگری (( پیمان ریکی )) است . 
پیمان ریکی در 1981 ، توسط فیلیس لی فیوروموتو ، نوه‌ی هاوایو تاکاتا و گروهی متشکل از بیست و یک معلم ریکی ، در شکل یک (( بنیاد آزاد )) بنیان گذاری شده است. (( پیمان آزاد )) از 1981 ، در آمریکا بعنوان موسسه ای غیر انتفاعی ، به ریاست فیوروموتو اداره میشود . از آغاز سال 1987 ، حدود صد معلم ریکی ، که برخی از آنها در اورپا زندگی می کنند ، به عضویت این پیمان در آمده اند . غالب استادانی که هاوایو تاکاتا آنها را تعلیم داده ، متعلق به این سازمان اند . پیمان ریکی برخوردی معنوی با گسترش ریکی دارد و حافظ تعالیم سنتی است . این پیمان معتقد است که حقیقت ، خود راه خود را در قلب آنانی می یابد ، که بر آن گشوده اند و آماده دریافت آن هستند . از این رو ، آنها به ندرت تبلیغ می کنند . 
جامعه بین المللی ریکی در آمریکا( A.I.R.A ) توسط دکتر باربارا وبرری در 1982 تاسیس شد . دکتر ری نیز از دست پروردگان هاوایو تاکاتا است . او که ریاست این جامعه را بر عهده دارد ، این دانش را تا حد استادی به دیگران منتقل می کند . ( A.I.R.A ) توجه زیادی به جنبه های علمی ریکی کرده است و به سبب تلاشهایی در جهت سازماندهی مطلوب تبلیغات ، در حد وسیعی شناخته شده است . این موسس مرکز اسناد ریکی تاسیس نموده و به تشکیل نشستها ، کنفرانسها و اجرای نمایشهایی می پردازد و در برنامه‌های اجتماعی فعال است . این جامعه معلمین ریکی را نیز تعلیم میدهد . 
منبع : اشراق – ریکی و آموزش جادوگری

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

روح پنجشنبه یکم اسفند 1392 18:4


کلمه ی اثبر نزد ستاره شناسان قدیم.فلک نهم است و نزد دانشمندان طبیعی ماده ای است بدون وزن که از تمام اجسام و مداد می گذرد و امتداد صوت و گرما به وسیله موج های آن صورت میگیره.این کلمه یونانی است 
ماده ی اثیری ماده ای لطبف و بی وزن و سبک است که در جسد مثالی ارواح وجود دارد و به آن 
(تلی پلاسم) میگویند.(البته اکر تعبیر به مواد.راحع به جسد مثالی ارواح صحیح باشد) 
باید گفت خود روح ذاتا موجودی مجرد و غیر مادی است و این ماده اثیری نمی تواند از ذات و لکن روح در بدن مثالی خود قرار داد و این ماده میتوانددر این بدن لطیف اثیری وجود داشته باشد البته ماده آن با ماده طبیعی تفاوت دارد 
علمای روحی تا اونجایی که میدونم میگن:ارواح برای تولید صدا و بر قراری ارتباط با زمینی ها به دو ماده نیاز دارند:یکی ماده ((اکتوپلاسم)) و یکی دیگر ((ماده اثیری))است که در ارواح هست و ارواح با مخلوط نمودن این ماده ابزار تکلم درست کرده و با زنده ها ارتباط بر قرار میکنند 
همچنین علمای روحی میکویند تا موقعی که ماده اکتوپلاسم با آن ماده اثیری مخلوط نشود هیچ فایده ای ندارد و ماده اکتوپلاسم به تنهایی در تجسد اعضای صوتی و سایر اعضای بدن ارواح کافی نیست علمای علم روحی نتوانسته اند از کیفیت ترکیب ماده اثیری (که در حقیقت یک ترکیب شیمیایی است و توسط روح  صورت میگیرد)آگاهی پیدا کنند. 

فلا ماریون روح شناس معروف درباره روح خلاصه تحقیقات خود را به شرح زیر بیان داشته است :1- روح مانند موجود واقعی وجود دارد و مستقل از بدن است.
2- دارای قوائی است که هنوز علم آنرا نشناخته است روح می بیند می شنود فکر می کند و با دنیای خاکی در تماس است اگر فکر کنیم هیچ احساسی ندارد اشتباه است.
3- روح انسان دارای قدرت و اثرات فیزیکی است .
4- روح از فاصله دور و بدون مداخله از طریق تله پاتیک می تواند عمل کند.
5- در طبیعت یک عامل روانی فعال و عامل وجود دارد که ماهیت آن بر ما پوشیده است. 
6- روح بعد از ارکانیزم فیزیکی باقی می ماند و می تواند بعد از مرگ دوباره ظاهر کرد و به عقیده فلا ماریون روح انسان از مواد نا مرئی غیر قابل لمس که چشمان ما نمی بیند و دستهای ما لمس نمی کند تشکیل می شود.

روح دارای نیروئی است که می تواند بوسیله امواج اثری روی اشیاء با فاصله اثربگذارد. روح یا ماده اصلی حیات موجب به وجود آمدن زندگی در کلیه موجودات عالم هستی می گردد. روح از عنصری بسیار نرم و لطیف تشکیل یافته است که این عنصر از عناصرتشکیل دهنده جسم اثیری بمراتب لطیف تر می باشد و در اصل باعث بوجود آمدن جوهر ذات در انسان می شود ودر موجودات بشراین تنها عنصری است که بدوا ازذات وجود الهی سر چشمه گرفته و موجب حیات در کلیه جانداران عالم هستی می گردد. پس از مرگ جسم مادی تبدیل به ماده نخواهد شد مرکز حیات و زندگانی دائم روح در تن پوش یا جسم اثیری بشر قرار دارد و تا آخر عمر جسمی افراد در آن باقی خواهد ماند و طی شرایطی به زندگانی مشترک خود با ماده ادامه میدهد. این زندگانی برای روح حالتی موقتی دارد و پس از خاتمه حیات مادی جسم به همراه تن پوش به عوالم روحی سفر خواهد کرد علم روح مقدم برعالم طبیعت است نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

روح-داستان واقعی پنجشنبه یکم اسفند 1392 18:2

دو دانشمند که در مورد روح تحقیق می کردن به همدیگه قول میدن که هر کودوم زودتر مردن تو جلسه احضار روح حاضر بشن و توضیحاتی از مرگ و جایی که رفتن بدن اتفاقا یکی از اونها به اسم لومن در سن 72 سالگی می میره و در جلسه احضار روح حاضر می شه و گارنس که زنده بود سوالاتی می پرسه که اینجا واستون می نویسم

گارنس:تفاوت بین روح و جسم چیست؟

لومن:انسان اصولا از سه عامل پدید امده جسم.جسم لطیف افلاکی.و روح.برای رون شدن انچه که گفتم باید در باره ی هر کدام توضیحی بدهم.

اول جسم مادی یا جسد که از اجتماع اتم ها و مولکول های فراوانی تشکیل یافته و انها هستند که جسم فیزیکی یا مادی ما را می سازند این جسم ما در زندگی دائما در حال تغییر و تجدید سلولهاست دوم جسم افلاکی که برخلاف جسد مادی سیال و رقیق و ظریف است و به واسطه ان است که روح اصلی و جسد با یکدیگر ارتباط پیدا می کند (پریسپری) سوم روح که وجودیست پاک و با ادراک و با شعور و متفکر که چیزی را در ان راهی نیست و همواره ثابت باقی می ماند و به جسم ادمی فرمانروایی می کند.

گارنس:حالا کجا هستی ؟

لومن:به حدی ازاد و رها بودم که می توانستم هر سیاره ای را که اراده کنم در فضا ببینم.ناگهان دریافتم که در ان لحظه روی سیاره ای قرار گرفتم که به سیاره ی (کاپلا)مشهور است و تقریبا 71 سال نوری از زمین فاصله دارد و خودت می دانی سال نوری یعنی چه.

گارنس:اگر حساب کنیم که نور در هر ثانیه 300000 کیلومتر را طی می کند و فاصله ی زمین تا کره ی ماه را اندکی بیش از یک ثانیه می پیماید انوقت است که دقیقه و ساعت و ماه و سال نوری سر به فلک می کشد خدا می داند که 71 سال نوری چند میلیارد کیلو متر است.

لومن: فاصله کاپلا تا کره ی زمین 681 تریلیون و 568 میلیارد کیلو متر است و من حوادث روی زمین را از این فاصله تماشا می کردم و به همین جهت بود که مناظر مربوط به 71 سال قبل را می دیدم زیرا نور درست 71 سال طول می کشید تازمین به سیاره ای که من در ان بودم می زسید تو خود بهتر می دانی که توسط نور ما همه چیز رامی بینیم به عبارت دیگر نوری که حوادث ان هنگام کره خاک را نمایان می کرد 71 سال در راه بود تا به کاپلا برسد.

گارنس:در سیارات دیگر هم موجود هوشمند و عاقل مانند انسان هست؟

لومن:تو خیال کردی فقط ما ادمها گل سر سبد خلقت خداوند هستیم در سیارات دیگر بنابر وضع و موقعیتی که دارند (نه در تمام سیارات بلکه در پاره ای از انها)موجودات هوشمندی به سر می برند که هم از لحاظ شکل و قیافه با ما متفاوت هستند و هم از لحاظ وضع زندگی برایمثال در سیاره ای که جو ان انباشته از مغناطیس و یا نوعی الکتریسیته است مخلوقاتش نیازی به دستگاه گوارش خون مانند ما ندارند انها نیروی الکتریسیته را از فضای پیرامون سیاره به خود جذب می کند و به وسیله ان عمل تغذیه را انجام می دهند برای اینگونه موجودات دهان و بینی و معده و روده و کبد لازم نیست در برخی سیارات مردم متفکری هستند که انچه ما به چشم می بینیم انها نمی بینند و انچه را ما نمی توانیم مشاهده کنیم انها به وضوح به نظر می اورند برای توضیح ان مردم تمام اشعه نامرئی از قبل اشعه مجهول و مادون قرمز و بنفش را می بینند.

گارنس:بنابراین شکل و قیافه انها هم باید با شکل و قیافه ی ما متفاوت باشد؟

لومن:البته انهایی که احتیاج به دستگاه گوارش ندارند قسمت عمده ساختمان بدنشان تغییر شکل می دهد این مردم ممکن است گازهای مختلفی را که در حکم غذاست با تنفس خود استنشاق کنند و به درون بدن خود بفرستند بنابر این دستگاه تنفس اینگونه موجودات بهتر و کامل تر است تقریبا ماهی در اقیانئس عملی نظیر کار انها انجام می دهد از همان ابی که می بلعد و به داخل ابشش های خود می فرستد مواد غذایی اب دریا را می گیرد و به مصرف می رساند شما انساتها خیلی عاجز و درمانده هستید و طبیعت شما را به وضع خاصی پدید اورده است شما فقط چند حس ناقص دارید که تصور می کنید تمام کارها را این حسها برای شما انجام می دهند در صورتیکه واقعیت این نیست برای مثال چشم شما امواج نوری کمتر از 458 تریلیون در ثانیه را نمی تواند درک کند و همین طور امواج بالاتر از 727تریلیون در ثانیه از حد و توانایی دید شما خارج است به همین ترتیب گوش شما قادر است صداهای کمتر از 40 نوسان در ثانیه و بالاتر از 3600 نوسان در

ثانیه را بشنود در صورتیکه حیوانات و حشراتی روی زمین هستند که از شما در این زمینه قویترند و صداهایی را می شنوند و امواج نوری خاصی را مشاهده

می کنند که شما انسانها به قول خودتان اشرف مخلوقات از درک انها عاجز هستید اما هوشمندان سیارات دیگر اندامهای حساسی دارند که به واسطه انها دنیاهای رنگارنگ و حیرت اوری را با نواهای اسمانی به حیطه ی ادراک خود می کشند و تارهای عصبی و مغز تکامل یافته انها مسائلی را مد نظر قرار می دهد که حتی مطرح کردن این مسائل برای شما از حدود تصور و تخیل هم بیرون است چون از خوان گسترده طبیعت جز اندکی چیزی بیشتر نصیب شما نمی شود شما هنوز قادر به ادراک امواج محبت وفاداری دوستی و دشمنی یا احساس قبل از وقوع حوادث نمی باشید خبر ندارید مغناطیس مواد حیوانی و گیاهی یا معدنی چگونه است یا میل ترکیبی اجسام از چه قرار است شما انسانها می دانید مثلا یک کوه با عظمت و یک ذره در خاک هر دو از اتم تشکیل شده اند اما با چشمانتان نمی توانید گردش انها را ملاحضه کنید و به ظاهر کوه در نظر شما فقط توده ای بزرگ از سنگ ثابت و بی حرکت است از همه مهمتر شما ادمها که اینقدر ادعا دارید هنوز به این موضوع پی نبرده اید که تمام صداها و حرکات و اعمال شما و مشخصات شما در هر لحظه ضبط و ثبت دفتر روزگار می شود (همان طور که تصویر روی فیلم سینما یا صدا روی نوار مغناطیسی ضبط می شود) و بعدا باز قابل بهره برداری است شما خبر ندارید کلیه رفتار و کردار شما از نیک و بد دوستی و دشمنی چه در شب چه در روز در تمام لحظات بر بالهای نور می نشیند و به فراخنای کهکشان ها پرواز می کند و این وضع همچنان ادامه دارد و نور وسیله ایست که جزییات اثار وجودی شما را تا دوردست ابدیت می برد و در دفترحساس خلقت ثبت می کند به طوری که برای همیشه حالات و رفتار و گفتار و اندیشه شما باقی می ماند و ممکن است روزی بازپرس خلقت به این گنجینه ی اعمال دست یابد.

در دایره المعارف قرن بیستم که از کتابهای مرجع پرقدر و منزلت است در بخش روح و احضار روح نام چهل و هفت تن از دانشمندان مشهور که به واقعیت علم ارواح اعتراف کرده اند آمده است. در میان اسامی این گروه که از استادان بزرگ آمریکا و فرانسه و انگلستان و ایتالیا هستند نام سرویلیام کروکس رئیس انجمن علمی سلطنتی بریتانیا راسل والاس فیزیو لوژیست سرشناس انگلیسی و دوست نزدیک داروین اکسون استاد دانشگاه اکسفورد ویکتور هوگئ نویسنده معروف فرانسوی کامیل فلاماریون ریاضیدان و دانشمند فضاشناس دومرگان رئیس جمعیت ریاضی دانان انگلستان سرالیور لاج استاد دانشگاه بیرمنگام و لردبالفورد سیاستمدار مشهور انگلیس بیش از همه جلب توجه می کند .

این دایره المعارف می نویسد این گروه چهل و هفت نفری را از میان هزارتن که تحت عنوان دانشمند و محقق در رشته ی جدید احضار ارواح و روح شناسی کار کرده اند برگزیده است و گواهی صریح اکثر این دانشمندان را با مشاهدات آنها در تایید وجود ارواح نقل میکند.

جالب توجه آنکه برخی از این دانشمندان بنام قبل از بررسی در علم جدید از مخالفان احضار ارواح و حتی وجود روح بودند.لکن پس از آنکه در چند جلسه آزمایش.

روحی حاضر شدند به کلی تغییر عقیده دادند و خود در سلک موافقان علم ارواح درامدند و فتواهایشان خود دلیل و شاهد بز این مدعاست.

فی المثل اولیور لاج در مجلسی که گروهی از دانشمندان حضور دارند به آنها می گوید :ما پس از مرگ زنده خواهیم بود این مطلب را از آن جهت اظهار می کنم که شخصا با بعضی از دوستانم که فوت شده اند صحبت کرده ام . ارتباط با ارواح کاملا ممکن است و من همینطور که می توانم با حاضران در این مجلس سخن بگویم با دوستان متوفای خود نیز گفتگو کرده ام و از روی یقین و اعتماد کامل عرض می کنم که پس از مرگ زنده و باقی هستیم.

ویلیام کروکس رئیس انجمن علمی سلطنتی بریتانیا در مقابل صد ها نفر از همکارانش درباره ی احضار ارواح صریحا اظهار می کند :من نمی گویم این موضوع امر ممکنی است بلکه می گویم یک واقعیت عینی است (در کتاب معروفش پدیده های روحی که بارها به چاپ رسیده است می نویسد:) این یک نوع بزدلی و ترس ادبی است که من به خاطر وحشت از استهزاکنندگان که هیچگونه اطلاعاتی در زمینه ی علم ارواح ندارند و نمی توانند بر ضد اوهامی که خود به آنها پای بند هستند قضاوت کنند شهادت خود را درباره ی ظهور ارواح کتمان کنم.من در نهایت صراحت آنچه را در این مورد با چشم خودم دیده ام و با تجربیات پی درپی و دقیق آزمایش کرده ام برای شما می نویسم.

بالاخره راسل والاس که در کشف قانون تنازع بقا و انتخاب طبیعی همکار داروین بود در کتابش به نام شگفتیهای عالم ارواح می نویسد :من اصلا یک فرد مادی بی چون و چرا بودم و در هیچ نقطه از فکر من محلی برای قبول مسئاله وجود روح نبود.اما سرانجام ملتفت شدم که مشاهدات عینی و احساسی را نمی توان نادیده گرفت و آنها را بی دلیل رد کرد.این مشاهدات به تدریج محلی از فکر و اندیشه مرا اشغال کرد تا آنجا که نتوانستم عاملی برای آنها به غیر از ارواح پیدا کنم.نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

دوختن دهانه رحم سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392 9:49

دوختن دهانه رحم در زنان باردار

دوختن دهانه رحم در زنان باردار مجموعه: بارداری و زایمان دوختن دهانه رحم در زنان باردار یکی از عمل های جراحی که در برخی زنان باردار انجام می شود، سرکلاژ (Cerclage) یا دوختن دهانه رحم می باشد، زیرا این زنان به علت داشتن مشکلاتی در ناحیه رحم، قادر به نگه داشتن جنین خود نیستند و ممکن است با افزایش وزن جنین، دهانه رحم آنها باز شود و جنین خود را از دست بدهند.سرکلاژدر بعضی زنان، دهانه رحم توانایی تحمل فشار ناشی از بزرگ شدن جنین و کیسه آب ...

دوختن دهانه رحم در زنان باردار مجموعه: بارداری و زایمان اخبار،سرگرمی,آشپزی,مد,روانشناسی,اینترنت

دوختن دهانه رحم در زنان باردار,دوختن دهانه رحم,سرکلاژ

دوختن دهانه رحم در زنان باردار

یکی از عمل های جراحی که در برخی زنان باردار انجام می شود، سرکلاژ (Cerclage) یا دوختن دهانه رحم می باشد، زیرا این زنان به علت داشتن مشکلاتی در ناحیه رحم، قادر به نگه داشتن جنین خود نیستند و ممکن است با افزایش وزن جنین، دهانه رحم آنها باز شود و جنین خود را از دست بدهند.

سرکلاژ
در بعضی زنان، دهانه رحم توانایی تحمل فشار ناشی از بزرگ شدن جنین و کیسه آب و جفت را ندارد و ممکن است خود به خود باز شود و زایمان زودرس انجام گیرد و یا سقط جنین اتفاق بیفتد.
 
سرکلاژ چیست؟
در زنانی که دچار نارسایی دهانه رحم هستند، قسمت انتهایی رحم آنها که به واژن ختم می شود، با استفاده از بخیه دوخته می شود تا با بسته شدن دهانه رحم، از تولد نوزاد نارس جلوگیری شود.
 
هنگامی که رشد نوزاد کامل شد، حدودا در هفته 37 بارداری، این بخیه ها کشیده می شوند و معمولا تا قبل از تولد نوزاد از بین می روند.
 
اگر پزشک متخصص زنان تشخیص دهد که دهانه رحم زن بارداری در معرض خطر بازشدن است، باید این عمل را انجام داد/
 
معمولا اولین جنینی که به علت این مشکل سقط می شود، سن حاملگی بالاتری نسبت به جنین های بعدی دارد، یعنی در هر بار حاملگی وضع بدتر می شود.
 
چرا سرکلاژ انجام می گیرد؟
قبل از بارداری، دهانه رحم در زنان حالت سفت و محکمی دارد. در اواخر بارداری سفتی دهانه رحم کاهش می یابد تا شرایطی فراهم شود که دهانه رحم حین زایمان باز شود و نوزاد به دنیا بیاید.

حال اگر در طول حاملگی، دهانه رحم ضعیف و شل باشد، فرد در معرض سقط جنین و یا زایمان زودرس قرار می گیرد.


اگر پزشک متخصص زنان، مشکلات زیر را در زن بارداری مشاهده کند، برای او عمل سرکلاژ را پیشنهاد می دهد:

- اگر فرد بی دلیل زایمان زودرس داشته باشد و یا سابقه سقط جنین در سه ماهه دوم بارداری داشته باشد و یا دو سقط بی دلیل در سه ماهه دوم بارداری داشته باشد.
 
- اگر در سونوگرافی هفته 20 تا 24 بارداری، مشاهده شود که طول گردن رحم در خانمی کوتاه است، به خصوص اگر این خانم، سابقه سقط جنین در سه ماهه دوم بارداری داشته باشد.
 
- اگر قبل از هفته 24 بارداری، اتساع (باز شدن) دهانه رحم در خانمی دیده شود. این مورد، حالت اورژانسی برای انجام عمل سرکلاژ محسوب می شود، زیرا در غیر این صورت ممکن است به از دست دادن جنین منجر شود.
 
- اگر فردی دچار سقط های مکرر شود و علی رغم استفاده از راه های درمانی و دارویی تحت نظر پزشک متخصص، باز هم به سقط جنین مبتلا می شود، انجام عمل سرکلاژ قبل از آمیزش برای او توصیه می شود. اگرچه انجام این عمل قبل از آمیزش، قدرت باروری فرد را کاهش می دهد، در این خصوص متخصص مربوطه با در نظر گرفتن شرایط بیمار و سقط های مکرر او، تشخیص صحیح خود را خواهد داد.
 
انواع سرکلاژ
1- McDonald Stitch : در این نوع سرکلاژ، مادر می تواند زایمان طبیعی انجام دهد.
 
2-Shirodkar Stitch : در این نوع سرکلاژ ممکن است مادر بتواند زایمان طبیعی انجام دهد و در غیر این صورت باید تحت جراحی سزارین قرار بگیرد.

 3- Abdominal Stitch : هنگامی که طول گردن رحم کوتاه باشد و یا آسیب دیده باشد، بافت کافی برای انجام عمل سرکلاژ وجود ندارد و از این روش استفاده می شود.

برشی در ناحیه شکم مادر ایجاد می کنند و قسمت های بالا و پایین دهانه رحم  را به هم متصل می کنند. مادرانی که با این روش تحت عمل سرکلاژ قرار می گیرند، تنها از طریق سزارین می توانند زایمان کنند.

 4-Lash Cerclage : سرکلاژی است که قبل از باردار شدن انجام می گیرد و مادرانی که با این روش تحت عمل سرکلاژ قرار می گیرند تنها از طریق سزارین می توانند زایمان داشته باشند.
  

دوختن دهانه رحم در زنان باردار,دوختن دهانه رحم,سرکلاژ

 فواید سرکلاژ
- افزایش مدت زمانی که زن باردار بتواند جنین را در رحم خود نگه دارد.
- جلوگیری از زایمان زودرس
- کاهش میزان سقط جنین
- افزایش احتمال به دنیا آمدن نوزاد سالم و کامل

 عوارض سرکلاژ
اگرچه این عمل برای برخی افراد لازم می باشد، اما همان طور که می دانید انجام هر عمل جراحی عوارضی دارد که بیمار باید از آنها مطلع باشد.

عوارض احتمالی عمل سرکلاژ شامل موارد زیر می باشد :
 - زایمان زودرس
- عفونت داخل رحمی
- پارگی زودرس کیسه آب جنین
- پرولاپس و یا افتادگی کیسه آب جنین
- بارداری چند قلویی
- سقط جنین به دلیل ناهنجاری های شدید جنینی
- عفونت
- انقباضات رحم
- خونریزی واژینال
- پارگی دهانه رحم
- ناتوانی دهانه رحم در کوتاه یا باز شدن
- تنگی گردن رحم
- مجرای غیر طبیعی بین مثانه و واژن (فیستول مثانه(
- پارگی رحم
- تب
- شل شدن بخیه
- سقط جنین
 
هشدارها
1- اگر عمل سرکلاژ را انجام دادید، به محض مشاهده نشت مایع از واژن خود، فورا پزشک متخصص زنان مراجعه کنید، زیرا ممکن است علامتی از پارگی زودرس کیسه آب جنین باشد. پارگی این کیسه قبل از هفته 37 بارداری، بسیار خطرناک می باشد.
 
2- گاهی با وجود دوختن دهانه رحم مادر، پزشک مجبور می شود در موارد اضطراری مادر را سزارین کند.

لذا به زنانی که این عمل را انجام می دهند، توصیه اکید می شود که فعالیت های شدید خود را در طی روز کاهش دهند تا انقباضات رحمی و مشکلات بعدی برایشان ایجاد نشود.

نقش استراحت در این زمینه آنقدر مهم است که حتی برای زنانی که با مشکل نارسایی دهانه رحم روبرو هستند و نمی توانند عمل سرکلاژ را انجام دهند، استراحت زیاد به آنها توصیه می شود.

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

با این گیاهان دارویی یک داروخانه بسازیدگروه اینترنتی خورشید


گروه اینترنتی خورشید

امروزه در سراسر جهان دوستداران و علاقه‌مندان به شیوه‌های درمانی طبیعی یک داروخانه کوچک گیاهی در آشپزخانه خود تدارک دیده‌اند و بسیاری از گیاهان دارویی شفابخش را به جای انواع مسکن‌ها و داروهای شیمیایی در این داروخانه کوچک نگهداری می‌کنند. این داروخانه می‌تواند انواع گیاهان دارویی چون هل، نعناع، سنبل‌الطیب، گل گاوزبان، بابونه، زنجبیل، هل، انواع چای‌های گیاهی، اسانس نعناع یا پونه را در خود جای دهد، گیاهان دارویی که می‌توانند بهترین جایگزین برای انواع مسکن‌ها و قرص‌های شیمیایی باشند.
اگر می‌خواهید شما هم به جمع افرادی که در آشپزخانه‌شان جعبه گیاهان دارویی دارند بپیوندید تنها کافی است 50 تا 100 گرم از هر یک از گیاهانی که به شما معرفی می‌کنیم، برای جعبه گیاهان دارویی خود تهیه کنید. دکتر سعید صانعی، درمانگر و مشاور گیاه‌درمانی برخی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین نسخه‌های گیاهی و خانگی را به شما معرفی می‌کند.

می‌خواهید فشار‌خون‌تان را کنترل کنید
روزی یک بار این دمنوش را بنوشید

افرادی که در اصطلاح سرد مزاج هستند به این معنا که بدن‌شان معمولا سرد است و گهگاه دچار افت فشار خون می‌شوند بهتر است از نسخه دمکرده نعناع و عسل استفاده کنند. برای تهیه این دمکرده کافی است یک قاشق غذاخوری نعناع را به مدت 10 دقیقه در آب جوش بریزند و پس از این مدت آن را صاف کرده و با یک قاشق غذاخوری عسل ترکیب کرده و میل کنند. این نسخه را می‌توانید هنگامی که این افراد دچار ضعف و افت فشار می‌شوند به آنها بدهید.

نمی‌توانید عادت چای خوردن را ترک کنید
این دانه را چاشنی‌اش کنید

درمانگران طب سنتی بر این باورند که نوشیدن چای به مقدار زیاد موجب ضعیف‌شدن قلب، روده‌ها و بروز اختلال در هضم و جذب مواد غذایی در بدن می‌شود و اگر این روند استمرار داشته باشد موجب بروز اختلال‌هایی در بدن شده و سرانجام منجر به ابتلا به برخی بیماری‌ها می‌شود بنابراین این درمانگران توصیه می‌کنند افرادی که عادت دارند روزانه بیشتر از 3 فنجان چای مصرف کنند بهتر است چای خود را با دانه‌های گیاهی هل دم کرده و بنوشند تا به این ترتیب هل از میزان عوارض احتمالی چای در بدن آنها بکاهد.

برای شب‌ادراری کودک‌تان نگرانید
هل‌درمانی کنید

شب ادراری در کودکان یکی از شایع‌ترین اختلال‌های دستگاه ادراری محسوب می‌شود که به‌راحتی با کمک نسخه‌ای ترکیبی از دانه‌های هل قابل درمان است. برای این منظور کافی است دم کرده دانه‌های هل را به کودک بخورانید. یک قاشق غذاخوری هل را از وسط نصف کرده و در یک لیوان آب جوش 15‌تا 20 دقیقه دم کنید. سپس این چای را از صافی بگذرانید و به کودک بخورانید. نوشیدن این چای کمک می‌کند تا شب ادراری کودک برطرف شود.

تهوع بارداری خسته‌تان کرده
این نسخه را تجربه کنید

خانم‌های بارداری که مبتلا به تهوع و بی‌حالی ناشی از بارداری هستند و احساس می‌کنند این روند در مدت زمان بارداری آنها موجب آزارشان می‌شود می‌توانند با کمک این نسخه این مشکل را پشت سر بگذارند. این گروه کافی است یک فنجان از دمکرده دانه هل را بنوشند یا یک دانه هل را در دهان خود برای مدت کوتاهی نگه دارند. این دانه گیاهی کمک می‌کند علاوه بر برطرف‌شدن تهوع ناشی از بارداری از میزان کسالت و بی‌حالی آنها نیز کاسته شود.

می‌خواهید از شرجوش‌های زیرپوستی راحت شوید
با سیاه‌دانه مرهم بسازید

درمانگران طب سنتی مصرف موضعی سیاه‌دانه و روغن کنجد را برای درمان جوش‌های زیرپوستی بسیار موثر می‌دانند. آنها برای تهیه این ترکیب به بیماران‌شان توصیه می‌کنند که روغن کنجد و پودر سیاه‌دانه را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را روی پوست صورت ماسک کنند. استفاده از این ترکیب به مدت 10تا 14 روز به بهبود جوش‌های زیرپوستی منجر می‌شود. علاوه‌بر‌این اگر در گروه جوان‌هایی قرار دارید که از دست جوش‌های التهابی و ترشحات چرکی آن رنج می‌برید می‌توانید برای درمان این جوش‌ها که غالبا بعد از بلوغ در نوجوانان به وجود می‌آید و در برخی موارد تا انتهای دوران جوانی ادامه پیدا می‌کند، از این ترکیب استفاده کنید. برای تهیه این خمیر کافی است 2 قاشق پودر سیاه‌دانه را با مقداری سرکه ترکیب کرده و آن را روی صورت خود ماسک کنید. این ترکیب کمک می‌کند تا جوش‌های التهابی و چرکی به مرور خشک و برطرف شوند.

از پوست خشک خسته شدید
این روغن را امتحان کنید

افرادی که دارای پوست خشک و زبر هستند می‌توانند از این نسخه برای بهبود خشکی پوست خود بهره‌مند شوند. کافی است 2 نخود کندر را درون روغن بادام حرارت دهید تا زمانی که کندر درون روغن حل شود. پس از آن اجازه دهید که روغن سرد شود و از آن برای ماساژ پوست دست یا بدن‌تان استفاده کنید. این روغن تاثیر بسیار زیادی در بهبود خشکی پوست‌تان خواهد داشت.

می‌خواهید اعصاب‌تان آرام شود
با این روغن ماساژ بگیرید

درمانگران طب سنتی ایران معتقدند ماساژ ستون فقرات با کمک روغن کنجدی که در آن کندر حل شده باشد برای تسکین اعصاب و آرامبخشی بیمار بسیار موثر است. برای تهیه این روغن کافی است به اندازه سرانگشت کندر را درون روغن کنجد انداخته و روغن را روی حرارت بگذارید تا کندر در آن حل شود. پس از خنک‌شدن این روغن آن را روی ستون فقرات ماساژ دهید. علاوه بر تسکین اعصاب و ریلکسی این ماساژ موجب بهبود تپش قلب و تسکین افرادی که دچار افزایش ضربان قلب شده‌اند می‌شود.

برای کبودی دور چشم نسخه می‌خواهید
گلپر درمانی کنید

در طب سنتی ایران نسخه‌ای ساده و بسیار کاربردی وجود دارد که برای درمان کبودی و سیاهی دور چشم از سوی درمانگران توصیه شده است. برای تهیه این نسخه نیاز به برگ‌های خشک شده گلپر و مقداری روغن زیتون داریم. برای تهیه این مخلوط کافی است برگ‌های گلپر را درون مخلوط کن به صورت پودر در آورده و آن را با یک قاشق چای‌خوری روغن زیتون طبیعی ضماد کنید و به مدت 15دقیقه روی حلقه چشم و سیاهی‌های زیر چشم ماسک کنید. سپس این ماسک را از روی صورت برداشته و صورت‌تان را با آب نیم ولرم بشویید.

زیاد نفخ می‌کنید
دمنوش گلپر بنوشید

یکی دیگر از خواص درمانی گلپر در تسکین دردهای ناحیه شکم است. نوشیدن دمنوش این گیاه دارویی خوشبو در مدت زمان کوتاهی می‌تواند موجب کاهش و تسکین دردهای ناحیه شکم که به دلیل ابتلا به نفخ یا اختلالات عملکردی دستگاه گوارش به ویژه معده به وجود آمده است، می‌شود. برای تهیه این دمنوش کافی است یک تا 2 قاشق برگ گلپر خشک را درون آب جوش ریخته و آن را به مدت 10 دقیقه روی حرارت ملایم قرار دهید.

اگر زیاد عصبانی می‌شوید
این شربت را میل کنید

یکی از خواص معجزه‌آسای نعناع خاصیت آرام‌بخشی و نشاط‌آوری آن است. تهیه شربت نعناع که از دم کرده این گیاه و مقداری زعفران و شکر تهیه شده باشد در لحظاتی که دچار ناراحتی و اندوه هستید به افزایش نشاط و برطرف‌شدن اندوه کمک می‌کند و در زمان عصبانیت و خشم آرامبخش و تسکین‌دهنده است. برای تهیه این شربت کافی است 2 قاشق برگ خشک شده و پودر شده نعناع در 2 لیوان آب جوش دم کنید و پس از صاف‌کردن آن یک لیوان از آن را با یک قاشق شکر و مقدار اندکی زعفران مخلوط کرده و به صورت سرد یا گرم میل کنید.

سکسه امان‌تان را بریده
این چای گیاهی را تجربه کنید

حتما برای‌تان پیش آمده که با خوردن نخستین لقمه از غذا دچار سکسکه شوید و این سکسکه آنچنان شما را همراهی کند که از خوردن غذای‌تان لذت نبرید. در این هنگام به هر پیشنهادی عمل می‌کنید. ممکن است برای چند ثانیه نفس‌تان را حبس کنید یا یک لیوان آب را بی‌وقفه بنوشید. اما چاره کار شما تنها نوشیدن یک فنجان دم کرده گیاه نعناع است. این چای را سریع آماده کنید. پس از نوشیدن آن به سرعت سکسکه شما بند می‌آید.

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

لرزش دستها پنجشنبه بیست و ششم دی 1392 0:19


لرزش دست


لرزش ممکن است در هر سنی رخ دهد اما در افراد میانسال و مسن تر شایع تر است  که ممکن است گاه به گاه، به طور موقت و یا متناوب رخ دهد لرزش غیر عمدی حرکات ریتمیک بخشی از بدن است که به صورت عقب و جلو رفتن ( دستها، بازوها، سر، صورت، صدا، تنه و پاها ) رخ دهد رعشه در هر سنی رخ می دهد ولی در افراد میانسال و مسن تر شایع تر است.

لرزش بطور کلی عملکرد نادرست بخشی از مغز است که کنترل حرکات عضلانی در سراسر بدن و یا در مناطق خاصی مانند ( دست ) را به عهده دارند.
چند اختلال عصبی مانند مولتیپل اسکلروزیس، سکته مغزی، آسیب مغزی وجود دارد که به علت آسیب رساندن به مغز و سلول های  عصبی سبب لرزش دست می شوند مواردی مانند قطع مصرف الکل، اختلالات تیروئید، نارسایی کبدی و مسمومیت با لیتیوم نیز با لرزش همراه است. خستگی، اضطراب، استرس، پیری، قند خون پایین، مصرف مواد مخدر و بعضی از داروها مانند آمفتامین، کورتیکواستروئید ها و مصرف نوشیدنی های کافئین دار بیش از حد نیز می تواند سبب لرزش دست شود.

علل لرزش دست

لرزش در حالت استراحت: وقتی که دست در حال استراحت است لرزش دارد و با کمی حرکت از بین می رود.
پارکینسون یک بیماری است که به علت سطح پایین ماده شیمیایی دوپامین در مغز است و لرزش دست در حالت استراحت ظاهر می شود و با حرکت از بین می رود لرزش دست با استرس و اضطراب افزایش می یابد. در پارکینسون چانه، لب ها، پاها و تنه هم ممکن است دچار لرزش شود و علاوه بر آن بیمار دچار سفتی عضلات و کندی حرکات می شود داروهای ضد پارکینسون در کنترل لرزش موثر است.
لرزش ناشی از داروها مانند نورولپتیک ها، متوکلوپرامید و پروکلرپرازین می تواند سبب لرزش در حالت استراحت مانند پارکینسون شود
ضایعات عروقی مغز میانی می تواند سبب لرزش در حالت استراحت شود که با یک ضایعه عروقی در سیستم عصبی مرکزی همراه است
لرزش هایی که با فعالیت ایجاد می شود.
لرزش عمدی: این نوع لرزش معمولاً در پایان حرکات هدفمند مانند نوشتن، فشار شاسی زنگ و یا رسیدن به یک شیء رخ می دهد.
لرزش مخچه : مخچه بخشی از سیستم عصبی مرکزی مسئول حرکات و تعادل است. شرایطی مانند اسکلروز، سکته مغزی، تومور و ضایعاتی که در مخچه ایجاد می شود لرزش مخچه ای لرزشی آهسته است که در پایان حرکات ارادی رخ می دهد. معمولا در پایان حرکات هدفمند مانند فشار یک دکمه یا لمس نوک بینی رخ می دهد. استفاده بیش از حد از فنی توئین، والپروات سدیم، آمیودارون و الکلیسم مزمن می تواند سبب لرزش مخچه ای شود لرزش مخچه ای اغلب نامنظم و تشنجی است بیمار راه رفتن غیر طبیعی، ناهماهنگی اندام، حرکت سریع و غیر ارادی چشم و تغییر در گفتار را نشان می دهد.
بیماری ویلسون: بیمار از متابولیسم غیر طبیعی مس رنج می برد افزایش تونیسته عضلانی، سفتی و حرکات آهسته، حلقه کایزر فلشر  Kayser-Flaischer rings در چشم و فعالیت غیر طبیعی کبد در این بیماران وجود دارد.
ترمور پاسچر: این نوع لرزش وقتی اتفاق می افتد که بازو، پا یا دست در یک موقعیت برای یک دوره از زمان در برابر نیروی کشش زمین قرار گیرد مانند وقتی در حال نوشتن، نگه داشتن بازو و یا نگه داشتن یک کلاه هستیم رخ می دهد.
لرزش خوش خیم اساسی: Essential Tremor رایج ترین شکل لرزش است و در سن بیش از 40 سال ایجاد می شود این حالت معمولاً روی دست تاثیر می گذارد ولی ممکن است روی سر، صدا، زبان، و تنه نیز اثر بگذارد. علائم لرزش اساسی شروع تدریجی دارد و با حرکت بدتر می شود ممکن است با استرس عاطفی، خستگی، کافئین و تشدید دما بدتر شود. که بیشتر در موقع نوشتن، لباس پوشیدن و یا خوردن رخ می دهد.
لرزش فیزیولوژیک: این لرزش در هر فرد طبیعی رخ می دهد و به ندرت با چشم قابل رویت است شدت لرزش با اضطراب یا ترس افزایش می یابد این نوع لرزش با قرار دادن یک تکه کاغذ بر روی دست مشخص می شود و شدت آن  با داروهای ضدافسردگی و سیمپاتومیمیتیک ها افزایش می یابد.
پرکاری تیروئید: در این بیماری سطح هورمون تیروئید بالا است و لرزش دست در موقع حرکت دست ایجاد می شود و کاهش وزن نیز به همراه آن وجود دارد.
لرزش دیستونیک: در افراد در تمام سنین و در بخشی از بدن که تحت تاثیر دیستونی ( موضع گیری غیر طبیعی با توجه به تونیسیته عضله ) است رخ می دهد و با استراحت کامل و یا از طریق لمس کردن قسمت آسیب دیده بدن از بین می رود.
هیپوگلیسمی: وقتی سطح قند خون پایین باشد لرزش دست ایجاد می شود که با درمان برطرف می شود بیمار همچنین ممکن است دارای علائم تعریق و تشنج نیز باشد. که با استفاده از الکترود های قابل کاشت برای ارسال سیگنال و یا فرکانس بالا به تالاموس انجام می شود.
سندرم کوشینگ: در این سندرم به علت افزایش سطح آدرنالین در خون لرزش دست ایجاد می شود.
نوروپاتی محیطی: حالتی است که در اثر اعصاب محیطی ایجاد می شود مانند دیس گاماگلوبولینمیا که سبب لرزش جنبشی یا وضعیتی می شود.
اضطراب: اضطراب و حملات حراس معمولاً سبب لرزش پاسچر مخصوصاً در افراد جوان می شود بیماران همچنین ممکن است از تپش قلب، درد قفسه سینه و احساس خفگی شکایت کنند. 
داروها: دوز بالا یا قطع ناگهانی داروهایی مانند ( مواد مخدر، آمفتامین، آگونیست های بتا آدرنرژیک، کافئین، سیکلوسپورین، کوتیکواستروئید ها، والپروات سدیم، تئوفیلین، هورمون های تیروئید و داروهای ضد افسردگی ) می تواند سبب لرزش شود.
علائم قطع مصرف الکل: قطع مصرف الکل پس از مصرف طولانی مدت می تواند سبب لرزش دست شود و ممکن است با علائم دیگری مانند ( تعریق، اضطراب، تهوع و استفراغ، سردرد و بی خوابی و در برخی از بیماران توهم و تشنج ) همراه باشد.

تشخیص لرزش دست

پزشک با معاینات فیزیکی مشخص می کند که لرزش در حال فعالیت یا استراحت رخ می دهد پزشک همچنین قدرت عضلانی و رفلکس ها را بررسی می کند ارث و سابقه خانوادگی مثبت نیز مهم است آزمایشات خون و ادرار می تواند نقص عملکرد تیروئید و سایر علل متابولیک را مشخص کند تصویر برداری MRI نقص ساختاری یا انحطاط مغز را مشخص می کند. پزشک همچنین یک معاینه عصبی برای ارزیابی عملکرد عصب، و مهارت های حسی و حرکتی را انجام می دهد و همچنین ممکن است الکترومیوگرام برای تشخیص مشکلات عضله و عصب سفارش دهد. این تست پاسخ عضله به تحریک عصب است. و فعالیت غیرارادی ماهیچه اندازه گیری می شود.
لرزش در حالت استراحت در کنار عضلات سفت و سخت و جنبش های آهسته می تواند پارکینسون باشد. 
لرزش همراه با ضربان قلب بالا و کاهش وزن به علت سطح بالای هورمون تیروئید است.
لرزش در یک بیمار دیابتی ممکن است به علت مصرف داروی بیش از حد و در نتیجه سطح قند خون پایین باشد.

درمان ترمور یا لرزش

لرزش فقط با درمان علت لرزش بر طرف می شود مثلا در پارکینسون از دوپامین و داروهایی مانند دوپامین ( Pramipexole, ropinirole ) و سایر داروها مانند ( هیدروکلرید آمانتادین و داروهای آنتی کلینرژیک ) استفاده می شود.
لرزش اساسی را ممکن است با پروپرانولل یا دیگر بتا بلوکرها مانند نادولل و پریمیدون یا داروی ضد تشنج درمان می کنند.
لرزش مخچه ای معمولاً به درمان پاسخ نمی دهد.
لرزش دیستونیک ممکن است به کلونازپام، داروهای آنتی کولینرژیک و تزریق داخل عضلانی  سم بوتولینوم پاسخ دهد.
در لرزش فیزیولوژیک از مسدود کننده های بتا استفاده می شود. و اگر علت آن اصلاح نشود برگشت پذیر است.
فیزیوتراپی ممکن است به کاهش لرزش و بهبود هماهنگی و کنترل عضلانی برای بعضی از افراد کمک کند یک فیزیوتراپیست موقعیت لرزش، کنترل عضلانی، قدرت عضلانی و مهارت های عملکردی را ارزیابی می کند و فرد را به استفاده از بریس برای اندام آسیب دیده آموزش می دهد. 
مداخله عمل جراحی از قبیل ( thalamotomy) و تحریک عمیق مغزی ممکن است انواع خاصی از لرزش را تسکین دهد این جراحی هنگامی که لرزش شدید است و نمی توان با دارو کنترل کرد استفاده می شود
تحریک الکتریکی مناطقی از مغز که کنترل حرکات را به عهده دارند این درمان که به نام تحریک عمیق مغز ( DOS ) نامیده می شود برای لرزش پارکینسون، لرزش ضروری و دیستونی استفاده می شود.
شایع ترین عوارض عمل جراحی لرزش ( اختلال تکلم، اختلال شناختی موقت یا دائم و مشکلاتی در تعادل ) است.

رژیم غذایی برای لرزش دست

برای پیشگیری از لرزش دست باید از نظر تغذیه ای، به مقدار کافی پروتئین، میوه‌ و سبزیجات تازه مصرف کنید و از مصرف چای، قهوه، محرك‌های مغزی، داروهای روان‌گردان و خواب‌آور به صورت خودسرانه اجتناب کنید. اگر لرزش دست مربوط به پرکاری تیروئید و بیماری پارکینسوناست تغذیه مناسب این بیماریها را مصرف کنید. مثلا در بیماری پرکاری تیروئید باید ويتامين‌های گروه B بخصوص ويتامين B1، B2، B6، B12 و ويتامين‌های A و C ويتامين‌های مورد نياز هستند كه بايد به شكل مكمل دريافت شوند.

نوشته شده توسط محمد ابراهيم.خ  | لینک ثابت |

@@موزیکپیچک